• Hem
  • Hälso- och sjuk...
sida

Hälso- och sjukvårdspolitiskt program 2019–2022

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti som står på en ekologisk grund. Vårt mål är att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass- och könsförtryck och rasism, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där vi bygger vår egen framtid i frihet och samverkan.

Strukturer och förhållanden i det klassamhälle och det patriarkala samhälle vi lever i, återspeglar sig även inom hälso- och sjukvården. Det är viktigt att dessa strukturer och dess konsekvenser synliggörs för att kunna förstås och åtgärdas. Detta gäller även inom kultur, fritid och kollektivtrafik, områden som också hanteras av Region Uppsala.

Hälsan är en mänsklig rättighet – ingen handelsvara. Enligt FN:s deklaration om mänskliga, kulturella och ekonomiska rättigheter har alla rätt till bästa möjliga hälsa. Vi vill försvara och förbättra den solidariskt finansierade sjukvården och den förebyggande hälsovården, där behoven styr och inte marknaden. Patienter är inga kunder och ska inte heller vara beroende av att ha valt rätt vårdgivare för att få rätt vård. Människor ska kunna känna tillit och trygghet i kontakten med vården. För att klara det krävs ökade resurser till hälso- och sjukvården. Den vård vi arbetar för bygger på god omvårdnad, en helhetssyn på människan och ett medvetet könsperspektiv.

De borgerliga partierna i riksdagen och i landstinget genomdrev 2009 Lag om Vårdval (LOV), vilket innebar en rättighet för privata aktörer att starta vårdcentraler
där man bedömde lönsamt. Vänsterpartiet var länge ensamt om att säga nej till vinstintressen i välfärden. Nu har allt fler insett det orimliga i riskkapitalisternas vinstkrav och kortsiktighet, och vill se åtstramningar. Men det är fortfarande bara Vänsterpartiet som klart och tydligt tar avstånd från alla vinstintressen inom välfärden och anser att Lag om vårdval inte ska vara tvingande för landsting/regioner att följa. Välfärdens pengar ska gå till välfärd.
Vänsterpartiet går till val på sin egen politik som uttrycks i detta program och söker stöd för våra grundläggande värderingar som vi är övertygade om att många delar. Ett stärkt stöd för Vänsterpartiet är en tydlig signal om att nu är dags för en politik i Region Uppsala som stärker vården och vårdpersonalen och som tar klimathotet på allvar!

Hälsan är en mänsklig rättighet – ingen handelsvara!

Innehåll:

Kopiera länk