• Hem
  • Regiongruppen
sida

Regiongruppen

Vänsterpartiet har 7 platser av 71 i regionfullmäktige.

Följ oss på: https://www.facebook.com/regionvanstern/

För aktuella frågor i landstinget: Se Region Uppsalas hemsida www.regionsuppsala.se

 

Neil Ormerod, regionråd
[email protected], 0725-445041

Anne-Li Lehnberg, politisk sekreterare
[email protected], arb 018-6116144

 

Ledamöter i Regionfullmäktige 2018-2022

Mellersta valkretsen

Cecilia Wiklund

[email protected]

Birgitta Mogård

[email protected]

Viktor Waldau

[email protected]

Sverker Åslund

[email protected]

Per Ström

[email protected]

Norra valkretsen

Salima Fahad

[email protected]

Södra valkretsen

Neil Ormerod

[email protected]


Ersättare i Regionfullmäktige 2018-2022

Mellersta valkretsen

Anna Marklund

[email protected]

Philip Wargert

[email protected]

Ingela Ekrelius

[email protected]

Sören Bergqvist

[email protected]

Maria Malama

[email protected]

Norra valkretsen

Gun Fjellner

[email protected]

Eva Berglund

[email protected]

Elisabeth Rosengren

[email protected]

Södra valkretsen

Charlotta Bjälkebring Carlsson

[email protected]

Britta Dalved

[email protected]

Lawrence Bishop

[email protected]

 

Kopiera länk