Okategoriserade

Morgongåva behöver en distriktssköterska!

Morgongåva stationDistriktssköterskemottagningen i Morgongåva har hållit stängt en längre tid. Anledningen är att det saknas personal. Mottagningen återöppnade år 2018 efter att ha varit stängd i tre år på grund av bemanningsbrist, men nu är vi alltså tillbaka på ruta ett. Distriktssköterskor gör vården mer jämlik i en tid när allt mer vård centreras till större städer och välbeställda områden. De är viktiga för många äldre och multisjuka, i synnerhet på mindre orter och på landsbygden. Därför är det centralt...

Ständiga blågröna nedskärningar i kollektivtrafiken

Photo by Ant Rozetsky on UnsplashCoronapandemin drabbade världen 2020 med full kraft, och Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens verksamhet var inget undantag. Trots statliga uppmaningar om att upprätthålla trafiken, och trots fagra ord från övriga partier, beslöt nämnden i juni i fjol att minska regiontrafiken för trafikår 2021 så mycket den kunde inom det gällande trafikavtalet. Det var bara Vänsterpartiet som motsatte sig att minska antalet turer. Alltsedan dess har de som röstade för trafikminskningen i media och...

Region Uppsalas budget 2022 – det måste bli bättre efter corona!

I Vänsterpartiets förslag till budget för Region Uppsala som lades fram för regionstyrelsen på tisdagen presenterar vi flera kraftfulla åtgärder med stärkta resurser till sjukvården. – Pandemin har skapat en vårdskuld som beräknas ta flera år att beta av. Det i ett läge där vårdpersonalen redan har arbetat på sitt yttersta under lång tid. Vi lägger ett budgetförslag som tar höjd för de svårigheter vi kommer att brottas med, säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet. De extra resurserna ska bland annat användas för att öka bemanningen och införa en återhämtningsgaranti för vårdpersonal där alla garanteras rimliga arbetstider, tillräckligt med kolleger och...

Höj skatten för vårdens skull

Photo by Vladimir Fedotov on UnsplashDenna debattartikel publicerades ursprungligen i UNT 10 maj 2021. Covid-19 har inneburit ett hårt slag mot sjukvården. Operationer ställs återigen in när personal tvingas arbeta i pandemivården och vårdköerna, som redan var långa, växer. När pandemin mattas av kommer det finnas en stor vårdskuld att beta av. Det beräknas ta flera år för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping att komma i kapp. Det i ett läge där vårdpersonalen redan har arbetat på sitt yttersta under lång tid. Det är möjligt...

Säkra att klimatutsläppen minskas!

Photo by Zane Lee on UnsplashRegion Uppsalas klimatutsläpp ökade under år 2020. För att göra vår del för att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader behöver utsläppen istället sänkas årligen med 16 procent. När årsredovisningen behandlades på Regionfullmäktige idag, onsdag, yrkade Vänsterpartiet på att ge regionens styrelser och nämnder i uppdrag att säkerställa att utsläppen minskar år 2021. – Det finns ingenting i Region Uppsalas årsredovisning som tyder på att vi hanterar klimatkrisen som...

Ta hand om sjuka i långtidscovid!

Birgitta Mogård.Har primärvården rätt kompetens och resurser för att ta hand om sjuka i långtidscovid? Det vill Vänsterpartiet nu utreda för att säkra att långtidssjuka får rätt bemötande och vård. – Det är välkommet att Akademiska sjukhuset startar en avdelning för sjuka i Långtidscovid. Men för många långtidssjuka kommer vårdcentralen att vara den första kontakten med vården. Då gäller det att det finns rätt kompetens för att ta emot dem där, säger Birgitta Mogård, ledamot (V) i Vårdstyrelsen . Ungefär tio procent av...

Bussförarna behöver arbetstrygghet!

Tidningsklipp om mohlinsMögelskadade lokaler och otrygga anställningar – det blev resultatet för bussförarna efter upphandlingen. Vid nyår tog Mohlins Bussar AB från Ljusdal över delar av busslinjerna i Knivsta, Uppsala, Tierp och Östhammar, och dessutom skolbusstrafiken i fem av länets kommuner genom ett avtal med Region Uppsala. Avtalet löper på åtta och ett halvt år och är värt minst 1,1 miljarder kronor. Peter Mårtensson, regionchef på Mohlins bussar, förklarade att avtalet skulle skapa en ”trygghet och långsiktighet när det gäller...

Håll budget för klimatutsläppen

Hur väl vi lyckas med klimatomställningen under de närmaste åren är avgörande för planetens framtid. Region Uppsala har tagit flera viktiga steg på vägen. Men för att nå regionala klimatmål måste ambitionerna skruvas upp. År 2020 gick utvecklingen tvärtom åt fel håll och Region Uppsalas klimatpåverkan ökade med en procent. Parisavtalet, som Sverige förbundit sig att följa, innebär en målsättning att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det är ett åtagande som ställer höga krav och de nödvändiga utsläppsminskningarna behöver ske i linje med den bästa tillgängliga vetenskapen och baseras på principer av rättvisa. Ett strukturerat sätt är att...

Håll budget för klimatutsläppen!

Vänsterpartiet vill införa en klimatbudget för Region Uppsala. – Regionen har en budget för att se till att ekonomin är i balans. Det borde vara minst lika viktigt att hålla klimatet i balans, säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet i Region Uppsala. Parisavtalet, som Sverige förbundit sig att följa, innebär en målsättning att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det är ett åtagande som ställer höga krav och de nödvändiga utsläppsminskningarna behöver ske i linje med den bästa tillgängliga vetenskapen...

Delat ledarskap för vänstern i Uppsala län

I helgen höll Vänsterpartiet Uppsala län sin årliga distriktsårskonferens och lade fast visioner och mål för det kommande året. Sakpolitik och prioritering av politiska frågor stod i fokus. På agendan stod också val av ny distriktsstyrelse, och däribland val av ordförande. Den här gången valde man ett delat ledarskap då Per Markus Risman, som innehaft posten som ordförande i två år, nu får sällskap av Hanna Victoria Mörck, som annars är mest känd för...