• Hem
  • Ett jämlikt och...
sida

Ett jämlikt och hållbart samhälle

I trettio år har samma konsekventa politik förts. Område efter område har underställts marknaden och allt som inte bedömts som lönsamt har prioriterats ned. Anslagen till den offentliga sektorn har i många fall varit otillräckliga. 

De problem som de senaste decenniernas marknadspolitik gett oss har fördjupats. Operationer ställs in när personal tvingas arbeta i pandemivården och de redan långa vårdköerna växer. 

Samtidigt står vi mitt i en klimatkris. Vi förbrukar naturresurser snabbare än vad de kan förnyas. Utan stora steg i närtid mot ett mer hållbart och motståndskraftigt samhälle kommer vår framtid att vara i fara.

Ojämlikheten ökar, med ökad psykisk ohälsa, ökad social orolighet och minskad tillit som följd. Andelen människor i Uppsala län som lever med en låg ekonomisk standard har ökat de senaste åren och skillnaderna mellan olika områden är stora. Pandemins effekter syns också i klassamhället. De av oss som är trångbodda och inte har möjlighet att arbeta hemifrån har drabbats hårdare av covid-19. 

Vi lever också i ett samhälle där mäns och kvinnors livsvillkor skiljer sig åt. Det syns bland annat i lönebeskedet, sjuktal och utsatthet för våld i nära relationer. Betydligt färre unga kvinnor än unga män i länet uppger att de kan få föra fram sina åsikter inom politiken. 

Men utvecklingen är möjlig att vända. Covid-19 har inneburit ett hårt slag mot sjukvården och samhället i övrigt, men det har också visat människors solidaritet med varandra. Vi har fått stå längre ifrån varandra fysiskt, men kommit närmare i våra hjärtan. Många har ställt upp för att hjälpa grannar eller tagit extra pass inom vården eller omsorgen. Sjukvårdspersonalen har gjort heroiska insatser, ofta med allt för lite resurser. Bara genom en solidarisk och sammanhållen sjukvård kan pandemin bekämpas. 

Politik ska leda till ett bättre liv för alla. Medan andra partier förlitar sig på marknaden och blundar för klimatkrisen och växande ojämlikhet vill Vänsterpartiet bygga upp det starka samhället igen för att lösa problemen. 

Ökad jämlikhet är helt avgörande för vår gemensamma framtid. Inte minst vad gäller tilliten människor emellan. För omställningen till miljömässig och social hållbarhet kan bara lyckas om folk känner att det är ett åtagande som vi bär tillsammans och där både bördor och förtjänster fördelas rättvist. Vi vill tillsätta en jämlikhetskommission med ett tydligt uppdrag att komma med förslag för att öka jämlikheten i länet. Sjukvården ska bli starkare, med satsningar på personalen och folkhälsan. Fler ska välja kollektivtrafiken över bilen när det blir billigare och attraktivare att åka buss eller tåg. 

Vi längtar till att livet ska bli bättre efter covid-19, men för att nå dit krävs en ny politik. En politik som vi presenterar i det här programmet.

Kopiera länk