• Hem
  • Uppdrag i Regio...
sida

Uppdrag i Region Uppsala 2018-2022

Valda till uppdrag för Vänsterpartiet i Region Uppsala 2018-2022

 

Regionstyrelsen

Ledamöter:                         Neil Ormerod

Sofia Rogozinska

Ersättare:                            Salima Korshed

Vårdstyrelsen

Ledamot:                            Birgitta Mogård (AU)

Ersättare:                            Per Ström

Sjukhusstyrelsen

Ledamot:                            Viktor Waldau

Ersättare:                            Cecilia Viklund

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden

Ledamot:                            Sverker Åslund

Ersättare:                            Gun Fjellner

Kulturnämnden

Ledamot:                            Charlotta Bjälkebring Carlsson

Musik i Uppland (RS)

Ledamot:                            Anna Marklund

Fastighets- och servicenämnden

Ledamot:                            Lawrence Bishop

Patientnämnden

Ledamot:                            Britta Dalved

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott (RS)

Ledamot:                            Sofia Rogozinska

Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration (RS)

Ledamot:                            Philip Wargert

Upplandsstiftelsen (utses senare i särskild ordning en stämma)

Ledamot och
v ordförande:                      Sören Bergqvist

Ersättare:                            Elisabeth Rosengren

Viltförvaltningsdelegationen (RS)

Ledamot:                            Elisabeth Rosengren

Ersättare:                            Sören Bergqvist

Rådet för delaktighet (RS)

Ledamot:                            Eva Berglund

Kopiera länk