• Hem
  • Vänsterpartiets...
sida

Vänsterpartiets förslag till budget 2023 och plan 2024-2025 för Region Uppsala

Vi kan inte vänta längre! Vi står inför en klimatkris som hotar hela mänskligheten. Samtidigt pågår en kris i sjukvården som till stor del beror på en långvarig underfinansiering. Det är dags för Region Uppsala att ta politiskt ansvar för att lösa krisen inom sjukvården och bidra till klimatomställningen.

I vårt budgetförslag presenterar vi kraftfulla åtgärder för bättre personalpolitik, billigare kollektivtrafik, jämlik tillgång till vård i tid i hela länet och starkare folkhälsa. Vi presenterar en långsiktig finansiering av Akademiska sjukhuset.

Det är inte bara den rätta politiken för att uppnå Vänsterpartiets vision om det jämlika samhället som främjar envars fria utveckling inom planetens gränser, men också den vägen som leder till starkare ekonomiska resultat långsiktigt.

För att nå dit bedömer vi att det behövs en skattehöjning med 50 öre.

Yrkanden: 

  • Regionplan och budget 2023-2025 kompletteras med Vänsterpartiets budgetförslag.
  • Skattesatsen för 2023 fastställs till 12,21 kronor.
  • Alla privatiseringsförsök avbryts omedelbart.
  • Klimatnödläge utlyses.
  • Anslagsramen för styrelser och nämnder fastslås enligt tabell.

Innehållsförteckning:

Kopiera länk