• Hem
  • Distriktsstyrel...
sida

Distriktsstyrelsen

Ordförande

Hanna Victoria Mörck, Uppsala
[email protected]
073-696 12 41

Per Markus Risman, Uppsala
[email protected]
0738-98 87 96

Vice ordförande

Artemis Lumarker, Uppsala

Kassör

Maria Fregidou Malama, Uppsala

Ledamöter

Ingela Ekrelius, Uppsala
Alexander Karlsson, Tierp
Monica Lindgren Pettersson, Uppsala
Per Ström, Uppsala
Ilona Szatmári Waldau, Uppsala

Ersättare

Bengt Thalin, Heby
Gun Fjellner, Östhammar
Pradip Datta, Uppsala
Sophia Södergård, Uppsala
Sverker Åslund, Uppsala

Kopiera länk