Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen

Ordförande (VU)

Per Markus Risman, Uppsala

[email protected]
0738 98 87 96

Vice ordförande (VU)

Hanna Victoria Mörck, Uppsala

Kassör (VU)

Maria Fregidou Malama, Uppsala

Ledamöter

Artemis Lumarker, Uppsala

Alexander Karlsson, Tierp

Ersättare

1. Per Ström, Uppsala

2. Agnetha Andersson, Tierp

3. Monica Lindgren Pettersson, Uppsala

4. Sverker Åslund, Uppsala