Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen

Ordförande

Per Markus Risman, Uppsala

Vice ordförande

Hanna Victoria Mörck, Uppsala

Kassör

Maria Fregidou Malama, Uppsala

 

Ledamöter

Gustav Hedlund, Uppsala

Lawrence Bishop, Enköping

Nina Broman Costa, Knivsta

Sverker Åslund, Uppsala

Cecilia Wineström, Heby

Yekbun Alp, Uppsala

Ersättare

1. Therese Rhann, Uppsala

2.Tommy Dahlin, Östhammar

3. Artemis Lumarker, Uppsala

4. Agnetha Andersson, Tierp