• Hem
  • Vänsterpartiet ...
sida

Vänsterpartiet satsar på vården

För att genomföra vår politik krävs både omprioriteringar och nya tillskott av resurser.

Vi noterar att ett avkastningskrav av 3,6 miljoner riktats mot förvaltningen Nära vård och hälsa i den blågröna budgeten. Vi menar att detta krav är omotiverat. Avkastningskrav på den offentliga vården framhålls ibland som ett sätt att främja konkurrensneutralitet, då ägarna till de privata vårdcentralerna kräver en vinst. Detta är helt felaktigt. Den offentligt drivna vården har som uppdrag att säkerställa en god tillgänglighet till högkvalitativ vård i hela länet, medan de privata kan välja att etablera sig där det är mest lönsamt. Dessa resurser skulle användas bättre för att förbättra personalens arbetsmiljö.

De blågröna riktar ett avkastningskrav på 12,4 miljoner till Folktandvården. Det är inte orimligt att förvänta att Folktandvården ska lämna ett överskott de flesta åren. Men Folktandvården har fått ta ett stort ansvar under coronapandemin. Det gör att vi bedömer att Folktandvården inte ska behöva lämna ett överskott för 2023. Risken finns annars att Folktandvården behöver sluta med viktigt förebyggande arbete för att prioritera det som ger mest i kortsiktiga vinster. Vi bedömer även att med den förstärkningen som Vänsterpartiets budget innebär kommer Folktandvården att inte behöver höja tandvårdstaxorna, som ska vara kvar på 2022 års nivå.

För 2023 anslår vi 50 miljoner mer till högre vårdlöner.

För 2023 anslår vi ökade resurser till Sjukhusstyrelsen med 302 miljoner kronor jämfört med de Blågröna. Tio miljoner kronor riktas till Lasarettet i Enköping för ett stödja sitt utökade uppdrag.

Vårdstyrelsen får 2023 106 miljoner extra jämfört med de Blågröna. 24 miljoner i full uppräkning enligt index, och  32 miljoner för satsningar som snabbare etablering av närmottagningar, projektet känd barnmorska och fler psykiatrisjuksköterskor.

Dessutom satsar vi 30 miljoner på projekt inom förebyggande vård. Dessa läggs på Vårdstyrelsen att besluta om.

Kopiera länk