Valberedning och övriga uppdrag

Valberedning och övriga uppdrag

Valberedning

Jonas Karlsson, Uppsala, [email protected]

Gun Fjellner, Östhammar, [email protected]

Karolin Lundström, Uppsala, [email protected]

Ingela Ekrelius, Uppsala, [email protected]

Charlotta Bjälkebring Carlsson, Håbo, [email protected]

Christer Johansson, Knivsta, [email protected]

Valkommitté för att föreslå valberedning

Fredrik Rosenbecker, Knivsta, [email protected]

Ilona Waldau Szatmari, Uppsala, [email protected]

Neil Ormerod, Enköping, [email protected]

Eva Ezim, Tierp, [email protected]

Marlene Larsson, Uppsala, [email protected]

Revisorer

Bo Jansson, [email protected]

Per Ström, [email protected]

ABF-ombud

Wahid Badki, Uppsala, ordinarie

Charlotta Bjälkebring Carlsson, Enköping, ersättare

Ombud till Folkrörelsearkivet

Maria Malama, ordinarie

Liza Boethius, ersättare