Lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköping har utvecklats från ett länsdelssjukhus för Håbo-Enköping till mer av ett länssjukhus till gagn för alla invånare i länet. Detta gör lasarettet till basen för vården i södra länsdelen men gör det också möjligt att använda landstingets samlade resurser på ett effektivare sätt. Ett exempel på en sådan utveckling är den planerade kirurgin där lasarettet i Enköping fått ett mycket större uppdrag och för hela länet vilket har gynnat patienterna och kortat vårdköerna. Samtidigt behövs en starkare samordning av till exempel kirurgiinsatserna mellan lasarettet och Akademiska sjukhuset, för att säkerställa kompetens och effektivitet för att klara vårdköerna.

Upprustningar och ombyggnationer av lokaler har genomförts inom lasarettet och det är viktigt att lasarettet kompenseras för de ökade hyreskostnaderna.

Lasarettet har ett eget kök och Vänsterpartiet vill se en satsning på en à la carte-menyer där patienterna själva varje dag kan välja maträtt och när man vill äta. Vänsterpartiet vill också införa måltidsvärdar på vårdavdelningarna.

Vänsterpartiet vill:

  • Stärka och utveckla verksamheterna på lasarettet i Enköping till nytta för alla länsbor.
  • Att lasarettet kompenseras för ökade hyreskostnader efter upprustning av lokaler.
  • Att köket utvecklas till en à la carte-verksamhet.
Kopiera länk