Låga patientavgifter – en rättvisefråga

Låga patientavgifter är viktigt för att inte människor ska behöva avstå från behövlig vård av ekonomiska skäl. Alltför höga avgifter kan leda till en utveckling att låginkomsttagare är med och finansierar sjukvården via landstingsskatten, men sedan inte har råd att använda den när det behövs. Patientavgifter för barn och ungdomar infördes av den tidigare borgerliga majoriteten men avskaffades efter valet 2014 av en rödgrön majoritet. Däremot har Socialdemokraterna och Miljöpartiet infört en avgift för besök hos distriktssköterska. Vänsterpartiet motsatte sig detta eftersom det i många fall är äldre och kroniskt sjuka, ofta med en svag ekonomi, som är beroende av distriktssköterskor. Avgiften bör avskaffas och på sikt bör en väl utbyggd och stärkt första linjens vård, där primärvården ingår, vara avgiftsfri.

Husläkarbesök vid särskilda äldreboenden liksom läkarbesök hos de särskilda läkare inom primärvården som finns för hemlösa – en utsatt grupp i samhället – ska även i fortsättningen vara avgiftsfria. De som vårdas under tvång ska inte behöva betala dygnsavgift för slutenvård eller besöksavgift.

Förutom låga avgifter är högkostnadsskydd viktiga. Idag finns högkostnadsskydd för sjukvård, sjukresor, hjälpmedel och läkemedel. Nivån på högkostnadsskyddet för sjukvård och läkemedel bestäms på nationell nivå, de övriga av Region Uppsala. Vänsterpartiet ser det som viktigt att högkostnadsskydden ligger på nivåer som gör att inte människor med stora vårdbehov (oftast äldre) drabbas av alltför höga kostnader och vill ha en bättre samordning av högkostnadsskydden än den ytterst marginella som idag finns. Det ska räcka med att ha nått taket i tre av högkostnadsskydden för att en tolv-månaders period med avgiftsfrihet ska gälla. Vänsterpartiet vill sänka taket på det samordnade högkostnadskortet från dagens 2600 kr till 2200 kr.

Egenavgiften för sjukresor bör sänkas och samordnas med färdtjänsttaxor.

Vänsterpartiet vill ha en översyn av syftet med och strukturen av samtliga patientavgifter. Har dagens nivåer inneburit att människor avstått från att söka vård på grund av ekonomiska skäl och kan och vill vården styra patientströmmar med avgifterna?

Vänsterpartiet vill:

  • Att patientavgiften för besök hos distriktssköterska tas bort.
  • Att taket för det samordnade högkostnadsskyddet sänks.
  • All tvångsvård ska vara avgiftsfri.
  • Att egenavgifterna för sjukresor sänks.
  • Att en översyn av syftet av och strukturer för samtliga patientavgifter görs.
Kopiera länk