Medicinsk utveckling och digitalisering

Den medicinska utvecklingen går fortsatt starkt framåt, både för läkemedel och teknisk utrustning. Det är viktigt att Akademiska sjukhuset, som forsknings- och utbildningssjukhus, har förutsättningar att aktivt delta i både utveckling och implementering av nya läkemedel och tekniker. Samtidigt måste nya verksamheter, som ofta medför stora kostnader, nogsamt prövas. Det kostar att ligga i framkant och ekonomin kommer att vara tuff även under denna mandatperiod.

Användningen av modern teknik och den allt mer genomgripande digitaliseringen öppnar möjligheter för både patienter och vårdgivare. Det fysiska mötet kan i en del fall ersättas med digitala möten, frågor och svar kan hanteras digitalt, patienterna kan skicka värdefull information direkt till vården och den nära vården kan med digitalt stöd, och med läkarstöd på distans, hantera flera typer av undersökningar. Utvecklingen går fort och regionen måste möta befintliga och nya behov och anpassa delar av vården till det nya. Det måste dock alltid finnas möjligheter till snabb kontakt eller fysiska möten för den som av olika skäl inte kan eller vill använda sig av den moderna tekniken. 

Vänsterpartiet vill se en digital utveckling inom vården som underlättar men samtidigt öppnar för större uppdrag i den nära vården, till exempel för distriktssköterskemottagningarna. Den ska också vara ett stöd för patienterna i egenvården med kontroller och prover samt för råd och vägledning. Vänsterpartiet vill också att sjukvårdsrådgivningen ska utveckla möjlighet till digital läkarkontakt vid behov.

Vänsterpartiet vill:

  • Att digitalisering ska hjälpa patienter till ökat stöd, kunskap och egenvård.
  • Att sjukvårdsrådgivningen ska utveckla en digital läkartjänst.
Kopiera länk