Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Vi har alternativen, och viljan!

Under innevarande mandatperiod har den politiska ärendehanteringen drastiskt förändrats. Idag sker inga politiska inspel eller politiska samtal förrän färdiga förslag presenteras. Idag sker ingen gemensam kunskapsuppbyggnad vilket skapar en ökad differens mellan majoritet och opposition. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterar gång på gång alternativa sätt att ta fram ärenden. Samtidigt presenterar vi gång på gång egna förslag i sakfrågor. Det är tydligt att vi inom oppositionen långt mer än majoriteten, tror på utvecklingskraften inom de egna verksamheterna genom dialog och delaktighet. Framför allt är det tydligt att vi inom oppositionen förstår att hälsan är ojämlikt fördelad och att resurser därför...

Halvera momsen på frukt och grönt

Mikael Gustafsson som hälsade på i valstugan på Stora torget i Uppsala har lagt ett radikalt förslag för klmatsmartare mat. Dagens köttproduktion medför många transporter och medför ett stort ekologiskt ”fotavtryck” för världen i väst. Han vill lyfta en mindre köttkonsumtion som ett mål för EU. Vänsterpartiets kandidat till EU-parlamentet Mikael Gustafsson presenterade idag fyra förslag för att stimulera konsumtionen av klimatsmart mat: 1. Inför nytt mål för EU: 25 % mindre konsumtion av kött 2. Halvera momsen på frukt och grönt 3. Inför en vegetarisk dag i veckan 4. Ge mer stöd till ekologisk mat 1. Inför ett nytt...

För friheten på internet

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson besökte Uppsala fredagen den 15 maj. Hon träffade väljarna vid valstugan och tillsammans med länets EU-vals kandidat Liza Boëthius underhöll de åhörarna med frågor och svar om aktuella ämnen. Några av dem hittar du om klickar dig vidare till artikeln. Aktuellt om Eva-Britt Svensson: Delseger för medborgarnas rättigheter på InternetEU-parlamentet avvisade på onsdagen en viktig del av kompromissen med ministerrådet om telekompaketet. Parlamentet antog ett ändringsförslag från vänsterpartisten Eva-Britt Svensson som säger att begränsningar av tillgången till Internet måste beslutas i domstol. Parlamentet avvisade därmed ministerrådets förslag. Denna del (betänkande Trautmann) går därför vidare till en...

Moderat politik innebär höjda taxor

Moderaterna vurmar för varje skattesänkning som om den var avgörande för att behålla välfärdssamhället. Minsta 10-öressänkning betonas som de lågavlönades frälsning. Att deras skattepolitik i praktiken mest gynnar de redan välbärgade och i synnerhet högavlönade män, ”glömmer” de bort att berätta. Moderat politik innebär höjda taxor Moderaterna vurmar för varje skattesänkning som om den var avgörande för att behålla välfärdssamhället. Minsta 10-öressänkning betonas som de lågavlönades frälsning. Att deras skattepolitik i praktiken mest gynnar de redan välbärgade och i synnerhet högavlönade män, ”glömmer” de bort att berätta. Vad de dessutom aldrig berättar är hur de så gärna höjer taxorna för...

Reservation mot eget avtal om fallskärm

Landstingets revisorer har riktat anmärkning mot landstingsstyrelsens ordförande för att han ingått avtal om avgångsvederlag på eget bevåg. Den borgerliga majoriteten vägrar stötta anmärkningen därför har Vänsterpartiet, Sociademokraterna och Miljöpartiet skrivit en reservation mot beslutet. Landstingsfullmäktige 2009-04-20 Reservation Ärende 6  Årsredovisning och revisionsberättelse 2008 Fem av landstingets sex revisorer riktar anmärkning till landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) för beslut om avgångsvederlag till förutvarande landstingsdirektören.Avgångsvederlag är ibland nödvändigt men bygger då på en reglering i anställningsavtal eller efter en förhandling där en tillsvidareanställning avbryts. Det är många gånger priset för att man köper bort tryggheten i form av LAS (lagen om...

Landstingsråden startar gemensam blogg

Landstingsråden i för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet startar nu en gemensam blogg. Bloggens namn är De Rödgröna i Vita huset. Bloggnamnet anspelar på det hus vid landstingets kansli där de tre partierna har sin arbetsplats. Landstingsråden startar gemensam bloggLandstingsråden i för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet startar nu en gemensam blogg. Bloggens namn är De Rödgröna i Vita huset. Bloggnamnet anspelar på det hus vid landstingets kansli där de tre partierna har sin arbetsplats. Ett vitt hus som en gång i tiden var tandläkarmottagning. Precis som Vita huset styr USA så hoppas vi att Vita huset ska styra Landstinget i Uppsala...

Europaparlamentsval 7 juni

Den 7 juni väljer Europa i EU ett nytt parlament. Sverige kommer att ha 18 av 736 ledamöter. Vänsterpartiet har idag två ledamöter, två ledamöter som satt ett stort avtryck i parlamentet. Klicka vidare så hittar du länkar till mera information. Här på Vänsterpartiets hemsida finns det samlat material och länkar vidare till intressant läsning. http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=1956&Itemid=828

Mera vård mindre marknad

För Vänsterpartiets del är det självklart att landstinget inte ska släppa kontrollen över hur resurser bäst används för att möta behov och inte minst för att kunna utveckla den förebyggande vården. Med förslaget om fri etablering förstärks de marknadsmekanismer som redan börjat tillämpas inom primärvården. Vården blir en marknad som andra, patienterna omvandlas till kunder och de stora vinnarna är de stora vårdbolagen. Reservation                  Landstingsfullmäktige 2009-02-23 Ärende 9 – Valfrihetssystem i primärvården Lagen om valfrihetssystem (LOV) var inte från början tänkt att gälla för landstingen och hälso- och sjukvården. Detta kastades in i ett sent...

Vi kräver ett nytt ersättningssystem för primärvården

Oppositionspartierna är överens om att ett nytt ersättningssystem måste till. De har också skrivit en gemensam motion om att pengarna för de som inte listat sig hos en särskild vårdcentral också fördelas i systemet. Har får du länkar till dokumenten och liter mer information. Vi är djupt oroade över Primärvårdens utveckling. Här i landstinget har den borgerliga majoriteten i all hast beslutat om ett nytt ersättningssystem för primärvården, vilket gäller nu från 2009. Vi ser uppenbara risker med detta system, bland annat att insatser för det förebyggande arbetet kan försvagas och att kompetensen från viktiga yrkeskategorier som ex vis distriktssköterskor,...

För ett RödGrönt landsting 2010

Socialdemokraterna,Vänsterpartiet och Miljöpartiet  landstinget Uppsala län höll den 16 februari en gemensam presskonferens, och redogjorde för det fördjupade samarbetet med sikte på valseger 2010. Man presenterade även en gemensam motion för att stärka primärvårdens ekonomi, och sitt ställningstagande mot det förslag om fri etablering inom länets primärvård som finns till landstingsfullmäktiges möte 23 februari. 

För ett RödGrönt landsting 2010!


Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har under perioden 1999-2006 
haft ett politiskt majoritetsansvar för landstinget.
Efter valet 2002 grundades vårt samarbete under mandatperioden på ett gemensamt program, med sju viktiga övergripande åtaganden inskrivna.


Vi är tre olika partier som går till val på egna program...