Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

För friheten på internet

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson besökte Uppsala fredagen den 15 maj. Hon träffade väljarna vid valstugan och tillsammans med länets EU-vals kandidat Liza Boëthius underhöll de åhörarna med frågor och svar om aktuella ämnen. Några av dem hittar du om klickar dig vidare till artikeln. Aktuellt om Eva-Britt Svensson: Delseger för medborgarnas rättigheter på InternetEU-parlamentet avvisade på onsdagen en viktig del av kompromissen med ministerrådet om telekompaketet. Parlamentet antog ett ändringsförslag från vänsterpartisten Eva-Britt Svensson som säger att begränsningar av tillgången till Internet måste beslutas i domstol. Parlamentet avvisade därmed ministerrådets förslag. Denna del (betänkande Trautmann) går därför vidare till en...

Moderat politik innebär höjda taxor

Moderaterna vurmar för varje skattesänkning som om den var avgörande för att behålla välfärdssamhället. Minsta 10-öressänkning betonas som de lågavlönades frälsning. Att deras skattepolitik i praktiken mest gynnar de redan välbärgade och i synnerhet högavlönade män, ”glömmer” de bort att berätta. Moderat politik innebär höjda taxor Moderaterna vurmar för varje skattesänkning som om den var avgörande för att behålla välfärdssamhället. Minsta 10-öressänkning betonas som de lågavlönades frälsning. Att deras skattepolitik i praktiken mest gynnar de redan välbärgade och i synnerhet högavlönade män, ”glömmer” de bort att berätta. Vad de dessutom aldrig berättar är hur de så gärna höjer taxorna för...

Reservation mot eget avtal om fallskärm

Landstingets revisorer har riktat anmärkning mot landstingsstyrelsens ordförande för att han ingått avtal om avgångsvederlag på eget bevåg. Den borgerliga majoriteten vägrar stötta anmärkningen därför har Vänsterpartiet, Sociademokraterna och Miljöpartiet skrivit en reservation mot beslutet. Landstingsfullmäktige 2009-04-20 Reservation Ärende 6  Årsredovisning och revisionsberättelse 2008 Fem av landstingets sex revisorer riktar anmärkning till landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) för beslut om avgångsvederlag till förutvarande landstingsdirektören.Avgångsvederlag är ibland nödvändigt men bygger då på en reglering i anställningsavtal eller efter en förhandling där en tillsvidareanställning avbryts. Det är många gånger priset för att man köper bort tryggheten i form av LAS (lagen om...

Landstingsråden startar gemensam blogg

Landstingsråden i för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet startar nu en gemensam blogg. Bloggens namn är De Rödgröna i Vita huset. Bloggnamnet anspelar på det hus vid landstingets kansli där de tre partierna har sin arbetsplats. Landstingsråden startar gemensam bloggLandstingsråden i för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet startar nu en gemensam blogg. Bloggens namn är De Rödgröna i Vita huset. Bloggnamnet anspelar på det hus vid landstingets kansli där de tre partierna har sin arbetsplats. Ett vitt hus som en gång i tiden var tandläkarmottagning. Precis som Vita huset styr USA så hoppas vi att Vita huset ska styra Landstinget i Uppsala...

Europaparlamentsval 7 juni

Den 7 juni väljer Europa i EU ett nytt parlament. Sverige kommer att ha 18 av 736 ledamöter. Vänsterpartiet har idag två ledamöter, två ledamöter som satt ett stort avtryck i parlamentet. Klicka vidare så hittar du länkar till mera information. Här på Vänsterpartiets hemsida finns det samlat material och länkar vidare till intressant läsning. http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=1956&Itemid=828

Mera vård mindre marknad

För Vänsterpartiets del är det självklart att landstinget inte ska släppa kontrollen över hur resurser bäst används för att möta behov och inte minst för att kunna utveckla den förebyggande vården. Med förslaget om fri etablering förstärks de marknadsmekanismer som redan börjat tillämpas inom primärvården. Vården blir en marknad som andra, patienterna omvandlas till kunder och de stora vinnarna är de stora vårdbolagen. Reservation                  Landstingsfullmäktige 2009-02-23 Ärende 9 – Valfrihetssystem i primärvården Lagen om valfrihetssystem (LOV) var inte från början tänkt att gälla för landstingen och hälso- och sjukvården. Detta kastades in i ett sent...

Vi kräver ett nytt ersättningssystem för primärvården

Oppositionspartierna är överens om att ett nytt ersättningssystem måste till. De har också skrivit en gemensam motion om att pengarna för de som inte listat sig hos en särskild vårdcentral också fördelas i systemet. Har får du länkar till dokumenten och liter mer information. Vi är djupt oroade över Primärvårdens utveckling. Här i landstinget har den borgerliga majoriteten i all hast beslutat om ett nytt ersättningssystem för primärvården, vilket gäller nu från 2009. Vi ser uppenbara risker med detta system, bland annat att insatser för det förebyggande arbetet kan försvagas och att kompetensen från viktiga yrkeskategorier som ex vis distriktssköterskor,...

För ett RödGrönt landsting 2010

Socialdemokraterna,Vänsterpartiet och Miljöpartiet  landstinget Uppsala län höll den 16 februari en gemensam presskonferens, och redogjorde för det fördjupade samarbetet med sikte på valseger 2010. Man presenterade även en gemensam motion för att stärka primärvårdens ekonomi, och sitt ställningstagande mot det förslag om fri etablering inom länets primärvård som finns till landstingsfullmäktiges möte 23 februari. 

För ett RödGrönt landsting 2010!


Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har under perioden 1999-2006 
haft ett politiskt majoritetsansvar för landstinget.
Efter valet 2002 grundades vårt samarbete under mandatperioden på ett gemensamt program, med sju viktiga övergripande åtaganden inskrivna.


Vi är tre olika partier som går till val på egna program...

Det är långsiktig energipolitik vi vill ha!

I en kommentar till det rödgröna samarbetets start i Bommersvik skriver DNs krönikör Henrik Brors i DN 10/2 att ”tvåblockspolitiken” fått sitt första offer – en långsiktig kärnkraftspolitik http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=882374. Men det är ju inte en långsiktig kärnkraftspolitik som behövs utan en långsiktig energipolitik – en politik för klimatet, miljön, jobben och välfärden. En sådan politik ska vila på följande strategier: Energieffektivisera – vi vet att det fortfarande går att spara mycket energi inom industrin, transporter, boendet mm Kraftig utbyggnad av förnyelsebara energislag som vind- och vågkraft Avveckling av kärnkraften allteftersom ny förnyelsebar energi byggs ut och energianvändningen blir effektivare. Kärnkraften...

Dags att stänga kasinot!

I början på veckan deltog jag på ett möte som den vänstersocialistiska gruppen i Nordiska Rådet anordnade om den internationella finanskrisen i Köpenhamn. Utöver representanter från vänsterpartierna i de nordiska parlamenten (dvs Vänsterförbundet – Finland, Socialistisk Folkeparti – Danmark, Enhetslistan – Danmark, Socialistisk Venstre – Norge, Vänsterpartiet de gröna -Island) deltog även samhällsdebattörer från de nordiska länderna samt Storbrittanien och Tyskland (och Norges ambassadör i Danmark). Vi hälsades välkomna med ett citat från Marx som 1867 uttalade att kapitalismen leder till kreditförluster vilket i sin tur medför förstatligandet av bankerna och kommunismens införande. Efter detta hisnande historiska perspektiv tog vi...