Okategoriserade

Tre budgetsatsningar som underlättar att lära sig svenska och få jobb

ulla-1

Vänsterpartiet och regeringen är i budgetpropositionen för 2017 överens om flera viktiga satsningar som en del av ett förbättrat mottagande och etablering av personer som flytt till Sverige.

 – Ett bra mottagande och etablering är viktigare än någonsin nu när så många människor har kommit till Sverige. En del av det är att vi nu ger föreningslivet bättre möjligheter att hjälpa till med språkträning och aktiviteter. Vi ser också till att den som har en utbildning från hemlandet får bättre möjligheter att få den validerad så att den räknas i Sverige, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

 

Aktiviteter och språkträning för asylsökande

Det lokala föreningslivet kan ofta bidra med värdefulla insatser när det gäller sociala aktiviteter och språkträning för asylsökande. Många asylsökande saknar idag möjlighet till relevant sysselsättning och språkträning i närheten av sitt asylboende. Vi vill därför ge det lokala föreningslivet goda förutsättningar att göra ännu större insatser genom särskilda riktade medel.

Satsning: 25 mnkr/år 2017-2018, 15 mnkr 2019.

 

Effektivare validering och bedömning av utländsk utbildning

Många utrikes födda i Sverige har jobb som inte motsvarar deras kompetens och utbildningsnivå. Det är i sig ett kompetensslöseri som måste upphöra om vi ska stärka samhällsbygget. Därför är Vänsterpartiet och regeringen överens om nya resurstillskott till Universitets- och högskolerådets respektive Socialstyrelsens verksamhet med validering och bedömning av utländsk utbildning.

Satsningar:
Universitets- och högskolerådet: 21 mnkr 2017 och 48 mnkr/år 2018-2020
Socialstyrelsen: 5 mnkr 2017

 

Språkundervisning vid folkhögskolorna

Studieförbunden har sedan tidigare tilldelats ett statsbidrag i syfte att anordna undervisning i svenska och samhällsorientering för målgruppen. På initiativ av Vänsterpartiet utvidgades satsningen i augusti 2016 så att även folkhögskolor ska kunna genomföra dessa satsningar. Pengar för detta avsattes i vårändringsbudgeten för 2016 och denna satsning kommer i budgetpropositionen att förlängas de kommande åren.

Satsning: 25 mnkr/år 2017-2018, 15 mnkr 2019.

 

Läs mer om satsningar här (pdf).

Skriv en kommentar