Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Region Uppsalas budget 2022 – det måste bli bättre efter corona!

I Vänsterpartiets förslag till budget för Region Uppsala som lades fram för regionstyrelsen på tisdagen presenterar vi flera kraftfulla åtgärder med stärkta resurser till sjukvården. – Pandemin har skapat en vårdskuld som beräknas ta flera år att beta av. Det i ett läge där vårdpersonalen redan har arbetat på sitt yttersta under lång tid. Vi lägger ett budgetförslag som tar höjd för de svårigheter vi kommer att brottas med, säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet. De extra resurserna ska bland annat användas för att öka bemanningen och införa en återhämtningsgaranti för vårdpersonal där alla garanteras rimliga arbetstider, tillräckligt med kolleger och...

Höj skatten för vårdens skull

Photo by Vladimir Fedotov on Unsplash
Denna debattartikel publicerades ursprungligen i UNT 10 maj 2021. Covid-19 har inneburit ett hårt slag mot sjukvården. Operationer ställs återigen in när personal tvingas arbeta i pandemivården och vårdköerna, som redan var långa, växer. När pandemin mattas av kommer det finnas en stor vårdskuld att beta av. Det beräknas ta flera år för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping att komma i kapp. Det i ett läge där vårdpersonalen redan har arbetat på sitt yttersta under lång tid. Det är möjligt att hantera både pandemin och vårdkrisen efter covid-19. Men det kommer krävas en helt annan vårdpolitik. Länge har otillräckliga...

Säkra att klimatutsläppen minskas!

Photo by Zane Lee on Unsplash
Region Uppsalas klimatutsläpp ökade under år 2020. För att göra vår del för att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader behöver utsläppen istället sänkas årligen med 16 procent. När årsredovisningen behandlades på Regionfullmäktige idag, onsdag, yrkade Vänsterpartiet på att ge regionens styrelser och nämnder i uppdrag att säkerställa att utsläppen minskar år 2021. – Det finns ingenting i Region Uppsalas årsredovisning som tyder på att vi hanterar klimatkrisen som den akuta kris den faktiskt är. Om det hade varit ett ekonomiskt underskott hade man direkt försökt åtgärda det, säger Neil Ormerod, regionråd (V). Ett av skälen som anförs...

Ta hand om sjuka i långtidscovid!

Har primärvården rätt kompetens och resurser för att ta hand om sjuka i långtidscovid? Det vill Vänsterpartiet nu utreda för att säkra att långtidssjuka får rätt bemötande och vård. – Det är välkommet att Akademiska sjukhuset startar en avdelning för sjuka i Långtidscovid. Men för många långtidssjuka kommer vårdcentralen att vara den första kontakten med vården. Då gäller det att det finns rätt kompetens för att ta emot dem där, säger Birgitta Mogård, ledamot (V) i Vårdstyrelsen . Ungefär tio procent av alla som insjuknar i covid-19 beräknas få bestående symtom, så kallad långtidscovid. Sjukdomen kännetecknas av långvariga symtom som återkommande...

Bussförarna behöver arbetstrygghet!

Tidningsklipp om mohlins
Mögelskadade lokaler och otrygga anställningar – det blev resultatet för bussförarna efter upphandlingen. Vid nyår tog Mohlins Bussar AB från Ljusdal över delar av busslinjerna i Knivsta, Uppsala, Tierp och Östhammar, och dessutom skolbusstrafiken i fem av länets kommuner genom ett avtal med Region Uppsala. Avtalet löper på åtta och ett halvt år och är värt minst 1,1 miljarder kronor. Peter Mårtensson, regionchef på Mohlins bussar, förklarade att avtalet skulle skapa en ”trygghet och långsiktighet när det gäller anställningsförhållanden” för den personal de anställde. – Tyvärr fanns det inget i avtalet som sa att de skulle ta över befintlig personal...

Håll budget för klimatutsläppen

Hur väl vi lyckas med klimatomställningen under de närmaste åren är avgörande för planetens framtid. Region Uppsala har tagit flera viktiga steg på vägen. Men för att nå regionala klimatmål måste ambitionerna skruvas upp. År 2020 gick utvecklingen tvärtom åt fel håll och Region Uppsalas klimatpåverkan ökade med en procent. Parisavtalet, som Sverige förbundit sig att följa, innebär en målsättning att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det är ett åtagande som ställer höga krav och de nödvändiga utsläppsminskningarna behöver ske i linje med den bästa tillgängliga vetenskapen och baseras på principer av rättvisa. Ett strukturerat sätt är att...

Håll budget för klimatutsläppen!

Vänsterpartiet vill införa en klimatbudget för Region Uppsala. – Regionen har en budget för att se till att ekonomin är i balans. Det borde vara minst lika viktigt att hålla klimatet i balans, säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet i Region Uppsala. Parisavtalet, som Sverige förbundit sig att följa, innebär en målsättning att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det är ett åtagande som ställer höga krav och de nödvändiga utsläppsminskningarna behöver ske i linje med den bästa tillgängliga vetenskapen och baseras på principer av rättvisa. Länsstyrelsen har redan låtit CEMUS vid Uppsala universitet ta fram en budget för...

Delat ledarskap för vänstern i Uppsala län

I helgen höll Vänsterpartiet Uppsala län sin årliga distriktsårskonferens och lade fast visioner och mål för det kommande året. Sakpolitik och prioritering av politiska frågor stod i fokus. På agendan stod också val av ny distriktsstyrelse, och däribland val av ordförande. Den här gången valde man ett delat ledarskap då Per Markus Risman, som innehaft posten som ordförande i två år, nu får sällskap av Hanna Victoria Mörck, som annars är mest känd för Uppsalaborna som ett av två kommunalråd för Vänsterpartiet. – Vi har antagit en offensiv verksamhetsplan som gör att vi går in i valåret 2022 med en...

Tillsätt en jämlikhetskommission i regionen!

Photo by Bluewater Globe on Unsplash
Varje region ska enligt lag ta fram en strategi för regional utveckling. I Region Uppsala kombineras det med en plan för att uppnå FN:s globala mål (Agenda 2030). Strategin för de närmaste fyra åren kommer att antas så snart ett nytt regionfullmäktige kan hållas (efter ett digital misslyckande 17 februari). Det kommer i en tid då samhällskriserna hopar sig: klimatet, ojämlikheten, pandemin och dess ekonomiska efterverkningar. Vi förbrukar naturresurser snabbare än vad de kan förnyas. Utbrott av nya virussjukdomar, som Covid 19, hör samman med överexploatering av naturen. Vårt län är förskonat från de värsta miljöskadorna men även vi bidrar till utsläpp av...

Fler turer och lägre priser ger bättre kollektivtrafik – inte tvärtom!

Photo by Gabriel Forsberg on Unsplash.
Det har blivit en lika säker som ovälkommen tradition att priserna i kollektivtrafiken i Uppsala län höjs vid årsskiftet. Nu i januari höjdes månadskortet från 910 till 930 kronor, och priset för enkelbiljetter höjdes till minst 27 kronor för resa inom en zon. Om du skaffat UL-appen, vill säga. Besökare till vårt län och andra som inte skaffat appen kan behöva betala 42 kronor för samma resa. Reser man längre kan det kosta upp till fem gånger så mycket. Det säger sig självt att det blir svårt att få folk att välja kollektivtrafik för enkelresor, åtminstone av ekonomiska skäl. Sedan landstinget övertog...