Okategoriserade

Region Uppsalas budget 2022 – det måste bli bättre efter corona!

I Vänsterpartiets förslag till budget för Region Uppsala som lades fram för regionstyrelsen på tisdagen presenterar vi flera kraftfulla åtgärder med stärkta resurser till sjukvården.

– Pandemin har skapat en vårdskuld som beräknas ta flera år att beta av. Det i ett läge där vårdpersonalen redan har arbetat på sitt yttersta under lång tid. Vi lägger ett budgetförslag som tar höjd för de svårigheter vi kommer att brottas med, säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet.

De extra resurserna ska bland annat användas för att öka bemanningen och införa en återhämtningsgaranti för vårdpersonal där alla garanteras rimliga arbetstider, tillräckligt med kolleger och fyra veckors sammanhängande semester.

Men det finns fler nödvändiga reformer för att behålla vårdpersonal. Vänsterpartiet vill införa seniortjänster för de mest erfarna undersköterskorna, där en del av arbetstiden läggs på att handleda mindre erfarna kolleger. I dag råder brist på erfarna undersköterskor. Samtidigt slutar många för att man inte orkar med den tunga arbetsbelastningen.

– Mängder med kompetens går förlorad när äldre och erfarna undersköterskor försvinner. Men det är också en jämställdhetsfråga. Vi vet att kvinnor oftare tvingas lämna arbetslivet i förtid. Genom seniortjänster vill vi bidra till att fler i en kvinnodominerad yrkesgrupp kan jobba kvar längre, säger Neil Ormerod.

För att främja folkhälsoarbetet föreslår Vänsterpartiet en regional strategi mot ensamhet.

– Det finns en stark koppling mellan ofrivillig ensamhet, ohälsa och till och med för tidig död. Om fler slipper känna sig ensamma innebär det ett minskat mänskligt lidande, men också samhälleliga vinster, säger Neil Ormerod.

I England finns redan en nationell strategi mot ensamhet. Där kan social aktivitet förskrivas på recept åt patienter. Vanligen genom att anställda hälsolotsar kopplar ihop patienter med sociala aktiviteter utifrån intressen.

– I den engelska staden Frome, där man särskilt utvecklat social aktivitet på recept, har akuta sjukhusbesök och inläggningar minskat med 15 procent, säger Neil Ormerod.
Utöver sjukvårds- och hälsosatsningar innehåller budgeten förstärkningar av kollektivtrafiken. Pandemin har inneburit stora förluster för UL. För att locka fler att ändra sina resvanor vill Vänsterpartiet införa försök med ett billigt årskort som gäller över hela länet.

– Inspirationen kommer från Wien där årskortet, som kostar ungefär motsvarande en tia per dag, har blivit en sådan succé att det blivit nästan självfinansierande, säger Neil Ormerod.
Ett liknande årskort i Uppsala län skulle kosta runt 3650 kronor om året, eller 305 kronor i månaden med autogiro.

Läs Vänsterpartiets förslag till budget för Region Uppsala 2022 och plan 2023–2024 eller ladda ned hela som pdf.

Skriv en kommentar