Vänsterpartiets förslag till budget 2022 och plan 2023-2024 för Region Uppsala

Vänsterpartiets förslag till budget 2022 och plan 2023-2024 för Region Uppsala

Ladda ned Vänsterpartiets budget i sin helhet.

Ladda ned Vänsterpartiets budget i sin helhet.

I vårt budgetförslag presenterar vi kraftfulla åtgärder för bättre personalpolitik i coronans spår, klimatomställning, jämlik tillgång till vård i tid i hela länet och folkhälsan. Vi presenterar en långsiktig finansiering av Akademiska sjukhuset.

Det är inte bara den rätta politiken för att uppnå Vänsterpartiets vision om det jämlika samhället som främjar envars fria utveckling inom planetens gränser, men också den vägen som leder till en ekonomi i balans på sikt.

För att nå dit bedömer vi att det behövs en skattehöjning med 50 öre.

Yrkanden:

  • Regionplan och budget 2022-2024 kompletteras med Vänsterpartiets budgetförslag.
  • Skattesatsen för 2022 fastställs till 12,21 kronor.
  • Alla privatiseringsförsök avbryts omedelbart.
  • Anslagsramen för styrelser och nämnder fastslås enligt tabellen nedan.

Innehållsförteckning: