Vänsterpartiet satsar på vården

Vänsterpartiet satsar på vården

För att genomföra vår politik krävs både omprioriteringar och nya tillskott av resurser.

Vi noterar att ett avkastningskrav av 3,6 miljoner riktats mot förvaltningen Nära vård och hälsa i den blågröna budgeten. Vi menar att detta krav är omotiverat. Avkastningskrav på den offentliga vården framhålls ibland som ett sätt att främja konkurrensneutralitet, då ägarna till de privata vårdcentralerna kräver en vinst. Detta är helt felaktigt. Den offentligt drivna vården har som uppdrag att säkerställa en god tillgänglighet till högkvalitativ vård i hela länet, medan de privata kan välja att etablera sig där det är mest lönsamt. Dessa resurser skulle användas bättre för att förbättra personalens arbetsmiljö.

De blågröna riktar ett avkastningskrav på 11 miljoner till Folktandvården. Det är inte orimligt att förvänta att Folktandvården ska lämna ett överskott de flesta åren. Men Folktandvården har fått ta ett stort ansvar under coronapandemin. Det gör att vi bedömer att Folktandvården inte ska behöva lämna ett överskott för 2022. Risken finns annars att Folktandvården behöv sluta med viktiga förebyggande arbete för att prioritera det som ger mest i kortsiktiga vinster.

För 2022 anslår vi 50 miljoner mer till högre vårdlöner.

För 2022 anslår vi ökade resurser till Sjukhusstyrelsen med 317 miljoner kronor jämfört med de Blågröna (exklusive lönesatsningen). Tio miljoner kronor riktas till Lasarettet i Enköping för ett utökat uppdrag. År 2024 blir det en halv miljard kronor extra till Sjukhusstyrelsen jämfört med de Blågröna.

Vårdstyrelsen får 2022 38 miljoner extra jämfört med de Blågröna (exklusive lönesatsningen). Åtta miljoner i full uppräkning enligt index, och trettio miljoner därtill för satsningar som snabbare etablering av närmottagningar, projektet känd barnmorska och fler psykiatrisjuksköterskor. År 2024 blir det 100 miljoner extra jämfört med det blågröna förslaget.