Okategoriserade

Säkra att klimatutsläppen minskas!

Photo by Zane Lee on UnsplashRegion Uppsalas klimatutsläpp ökade under år 2020.

För att göra vår del för att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader behöver utsläppen istället sänkas årligen med 16 procent. När årsredovisningen behandlades på Regionfullmäktige idag, onsdag, yrkade Vänsterpartiet på att ge regionens styrelser och nämnder i uppdrag att säkerställa att utsläppen minskar år 2021.

– Det finns ingenting i Region Uppsalas årsredovisning som tyder på att vi hanterar klimatkrisen som den akuta kris den faktiskt är. Om det hade varit ett ekonomiskt underskott hade man direkt försökt åtgärda det, säger Neil Ormerod, regionråd (V).

Ett av skälen som anförs till att utsläppen ökat är pandemiåret då fler valt att ta bilen framför kollektivtrafiken. Men att enbart skylla på pandemin är fel.

– Oavsett vilken anledningen är till att klimatutsläppen ökar borde det vara skäl nog att skruva upp klimatarbetet. Planeten struntar i att vi har haft pandemi eller hur duktiga vi är på andra sätt, säger Sverker Åslund, ledamot i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden (V).

Socialdemokraterna stödde förslaget, men det röstades ned av det blågröna styret tillsammans med Sverigedemokraterna.

– Det är synd att man inte tar klimatarbetet på större allvar. Vi är så klart också besvikna på framför allt Miljöpartiet som annars profilerar sig i de här frågorna. Men vi kommer att fortsätta driva klimatfrågan i regionpolitiken, säger Neil Ormerod.

Skriv en kommentar