Okategoriserade

Ta hand om sjuka i långtidscovid!

Birgitta Mogård.Har primärvården rätt kompetens och resurser för att ta hand om sjuka i långtidscovid? Det vill Vänsterpartiet nu utreda för att säkra att långtidssjuka får rätt bemötande och vård.
– Det är välkommet att Akademiska sjukhuset startar en avdelning för sjuka i Långtidscovid. Men för många långtidssjuka kommer vårdcentralen att vara den första kontakten med vården. Då gäller det att det finns rätt kompetens för att ta emot dem där, säger Birgitta Mogård, ledamot (V) i Vårdstyrelsen .
Ungefär tio procent av alla som insjuknar i covid-19 beräknas få bestående symtom, så kallad långtidscovid. Sjukdomen kännetecknas av långvariga symtom som återkommande feber, andningssvårigheter, sjukdomskänsla, trötthet, takykardi och bröstsmärtor.
– Vi kommer få leva med konsekvenserna av covid-19 under lång tid framöver. Det måste finnas kunskap för att identifiera och ta hand om den här relativt stora patientgruppen på bästa sätt, säger Birgitta Mogård.

Skriv en kommentar