Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Fler turer och lägre priser ger bättre kollektivtrafik – inte tvärtom!

Photo by Gabriel Forsberg on Unsplash.
Det har blivit en lika säker som ovälkommen tradition att priserna i kollektivtrafiken i Uppsala län höjs vid årsskiftet. Nu i januari höjdes månadskortet från 910 till 930 kronor, och priset för enkelbiljetter höjdes till minst 27 kronor för resa inom en zon. Om du skaffat UL-appen, vill säga. Besökare till vårt län och andra som inte skaffat appen kan behöva betala 42 kronor för samma resa. Reser man längre kan det kosta upp till fem gånger så mycket. Det säger sig självt att det blir svårt att få folk att välja kollektivtrafik för enkelresor, åtminstone av ekonomiska skäl. Sedan landstinget övertog...

Bara Vänsterpartiet ville ha skarpare klimatskrivning

De klimatåtgärder som görs räcker inte för att nå uppsatta mål och ambitionerna i klimatarbetet måste öka. Det ville Vänsterpartiet slå fast i Region Uppsalas regionala utvecklingsstrategi som behandlades på gårdagens Regionstyrelse. Men inget av de övriga partierna stödde förslaget. – Vi vet att det görs alldeles för lite både regionalt, nationellt och alt för att nå klimatmålen och att ambitionerna måste öka radikalt om planeten ska ha en chans att överleva. Varför inte tala klarspråk om det i vår regionala utvecklingsstrategi?, säger Neil Ormerod, Regionråd (V). Han fortsätter: – Särskilt förvånande är det att Miljöpartiet väljer att inte stödja ett...

Skydda resenärer i pandemitider!

Även om så många som möjligt arbetar hemma under coronapandemin finns det en stor grupp som behöver pendla till arbete eller skola. Med detta följer att tåg eller bussar emellanåt blir fulla. Flera resenärer i UL-trafiken har reagerat starkt på att UL:s personal utfört biljettkontroll mitt i rusningstrafik. Med anledning av detta har Vänsterpartiet lämnat in ett initiativärende till Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, där man ber förvaltningen redogöra för hur rutinerna för biljettkontroll anpassats i samband med coronapandemin, och begär att man upphör med kontroll på överfulla bussar och tåg om det medför ökad smittorisk. – Det här handlar både om resenärernas trygghet...

Blågröna nedskärningar slår mot lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköping
”Vissa pass får man springa snabbare, och snabbare och snabbare för att hinna med”.    Citatet är från en sjuksköterska på lasarettet i Enköping som nyligen intervjuades i SVT. Det illustrerar situationen för många vårdanställda. Just nu pågår heroiska arbetsinsatser över hela landet för att bekämpa Covid 19. Samtidigt, mitt under århundrades pandemi, kan vi läsa om att lasarettet drabbas av neddragningar. (E-P 10/1-21) Det kommer inte som en överraskning. Redan i juni varnade Vänsterpartiet för att de blågrönas hälso- och sjukvårdsbudget var otillräcklig. I september väckte jag en fullmäktigedebatt om konsekvenserna för lasarettet. Då drog de blågröna undan ett hot om köp av privatröntgen som skulle ha slagit hårt mot lasarettets ekonomi. Men neddragningar på 20 miljoner kronor eller 3,9 procent av lasarettets...

Ta IVOs granskning – och de äldre – på allvar!

Coronan har under året vänt upp och ned på vår region. Precis som invånarna i hela Sverige behövt skaffa sig nya vanor och arbetssätt har vårdpersonalen i Region Uppsala behövt ställa om för att hantera pandemin. Och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), den statliga myndighet som granskar vården, har med anledning av coronapandemin gjort en tillsyn av regionernas ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende, och nyligen blev de klara med Uppsala. Det var ingen upplyftande läsning. IVO fann att regionen brustit som vårdgivare och...

Kärnvapenfritt Region Uppsala

På Internationella dagen för neutralitet den 12:e december slår Vänsterpartiet Uppsala län och våra partiföreningar i Uppsala, Heby, Enköping, Håbo och Tierp samt Region Uppsala vakt om Sveriges neutralitet och säkerhet. Därför har alla partiföreningar till sina kommunfullmäktigen och distriktet till regionfullmäktige lämnat in motion om att ansluta sig till International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) stadsupprop för att ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud.  Städer utgör ett mål i händelse av kärnvapenkrig. Den ökade oron i närområdet och stormakternas posering mot varandra gör frågan till en angelägenhet. Den planerade flygflottiljen i Uppsala, ledningsregementet i Enköping och närhet till strategiska...

Lägg inte ner ETP!

Photo by Michelle Chiu on Unsplash.
Jag blir inte förvånad men ändå beklämd när jag i UNT får läsa om förslaget att Enheten för transkulturell psykiatri (ETP) ska läggas ner. Jag har följt ETP under många år i flera roller och vet att deras kompetens är unik och behövlig. Jag besökte ETP första gången på 80-talet i min roll som skötare, senare som ordförande i Invandrarnämnden i Uppsala kommun kring sekelskiftet och inte minst som landstingsråd och ordförande i ett stort EU-projekt (Aros asyl). I Invandrarnämnden startade vi ett hälsoprojekt riktat mot invandrarkvinnor och i Aros asyl hade vi många aktiviteter som handlade om hälsans betydelse...

Vik. ombudsman till Vänsterpartiet Uppsala län

Photo by Eugene Chystiakov on Unsplash.
Vänsterpartiet Uppsala län söker en vikarierande ombudsman på 80% till 100% fram tills juni. Möjlighet till förlängning finns. Vi söker dig som är en doer, som vill arbeta med att stärka Vänsterpartiet Uppsala läns organisation och stärka socialismen och feminismen! Tjänsten Som ombudsman är du spindeln i nätet i Vänsterpartiet Uppsala län. Du är kontakten för medlemmarna till distriktet, stödjer distriktsstyrelsen i deras arbete och är med och anordnar större distriktsträffar så som distriktsårskonferens och region- och kommundagar. Därtill tillkommer arbetsuppgifter som att stödja medlemmar om de vill anordna utbildningar, partiföreningar i deras politiska gräsrotsarbete samt att stödja kassören i...

Vården behöver mer än applåder

Trött sköterska
Coronapandemin gör livet svårare, särskilt för välfärdsarbetare. Sjukvårdspersonalen bär ett tungt lass. Likaså de som jobbar inom hemtjänst och äldrevård, ofta med låga löner och osäkra anställningar. UL:s busschaufförer utsätts för smitta för att andra ska kunna komma till jobbet. Många tjänstemän jobbar extra, och inte alla har det så lätt när de arbetar hemma. Region Uppsalas sjukvårdsledning hanterade vårens utmaning väl, och vi hade i början på hösten ett bättre läge vad gäller uppskjuten vård än många andra regioner. Det är tack vare personalens insatser. Och det har inte varit utan pris. Många har  fått byta arbetsuppgifter och ta...

Utöka samtalsstödet under coronan

Samtalsstöd. People vector created by pch.vector - www.freepik.com
Coronasmittan har återigen slagit sitt grepp om vårt län, antalet smittade har ökat drastiskt och sjukvårdens personal arbetar långa arbetspass. Många har bytt arbetsuppgifter för att möta det enorma vårdbehovet, och det är inte ovanligt att personalen når taket för övertid och riskerar att bli utarbetade. Allt detta har naturligtvis påverkat den psykiska hälsan negativt. – Idag får visserligen personal som känner av psykiska besvär vända sig till företagshälsan, berättar Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet. Men det enda de får utan särskilt godkännande från närmaste chef är en enda träff med psykolog. Insatsen brukar bestå av tre träffar. . Vänsterpartiet har därför...