Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Ingrid Burman ny hövding i Kronoberg

Ingrid Burman (V), har av regeringen utsetts till landshövding i Kronobergs län och tillträder 1 februari. Det innebär att hon kommer att avgå som ordförande i socialnämnden i Uppsala. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) kommenterar: – Jag är väldigt glad över att Ingrid Burman har tackat ja till uppdraget. Ingrid är en kompetent person som under åren visat god ledarskapsförmåga och ett stort engagemang för de frågor hon arbetat med. Sammantaget har hon viktiga egenskaper som kommer att bli till nytta för Kronobergs län. Burman satt tidigare i riksdagen (1994-2006) där hon bland annat var ordförande för socialutskottet. Till UNT säger...

Storvreta hårt drabbat – dags att utöka busszon 1 till Uppsalas kransorter

Den nuvarande zonindelningen innebär att kollektivtrafiken står sig slätt mot bilen från Storvreta. Samtidigt som UL:s totala trafik har ökat, så minskar bussresandet från orten efter den kraftiga prishöjningen. Därför menar Vänsterpartiet i en reservation att det är dags att se över det nuvarande zon- och biljettsystem, så att de ekonomiska och miljömässiga effekterna blir rimligare. Kollektivtrafikförvaltningen har genomfört en uppföljning av resandet och intäkterna med anledning av de pris-, zon- och biljettsystemförändringar som genomfördes april 2014. Rapporten presenterades för kollektivtrafiknämnden i september. I rapporten framgår att det totala resandet med UL:s trafik ökat med 8 procent mellan 2013 och...

Tre budgetsatsningar som underlättar att lära sig svenska och få jobb

Vänsterpartiet och regeringen är i budgetpropositionen för 2017 överens om flera viktiga satsningar som en del av ett förbättrat mottagande och etablering av personer som flytt till Sverige.  – Ett bra mottagande och etablering är viktigare än någonsin nu när så många människor har kommit till Sverige. En del av det är att vi nu ger föreningslivet bättre möjligheter att hjälpa till med språkträning och aktiviteter. Vi ser också till att den som har en utbildning från hemlandet får bättre möjligheter att få den validerad så att den räknas i Sverige, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.   Aktiviteter...

Ska personalfrågor beslutas av fastighets- och servicenämnden?

Landstingsstyrelsen 2016-04-05 YTTRANDE Ärende 91 Reglemente och arbetsordning för styrelser och nämnder I gällande reglemente och arbetsordning finns inget skrivet om fastighets- och servicenämnden möjlighet att besluta om förändringar av olika avgifter. Det skulle kunna tolkas som om ingen beslutsrätt finns eller att det inte finns några begränsningar i beslutsrätten. De allra flesta avgifter inom nämndens verksamhetsområde är relativt självklara utifrån gällande regler, t ex hyresmodellen, eller utifrån preciserade beslut, t ex för vissa investeringar. För att undanröja oklarhet om befogenheten är det bra om landstingsfullmäktige ger nämnden det uppdraget. Ibland kan det dock handla om större förändringar eller förändringar...

Synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län

Synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län Inledningsvis konstaterar Vänsterpartiet att det finns bra förutsättningar och goda intentioner för att utveckla den regionala kollektivtrafiken. Mycket av det som finns i remisshandlingen kan och kommer att bidra till en effektivare och bättre kollektivtrafik. Klimat- och miljöutmaningarna pekar dock på att det finns goda skäl för att öka takten för en minskad bilism till förmån för det kollektiva resandet. De faktiska miljö- och klimatmålen preciseras och skärpas. Det samma gäller för den sociala hållbarheten och som även behöver stärkas vad gäller jämlikhet och jämställdhet. Vänsterpartiet kan tyvärr konstatera att könsperspektivet helt...

Information om val av landstingsråd och gruppledare

Under veckan har det varit flera artiklar om processen kring vårt val av landstingsråd och gruppledare i medierna. Distriktsstyrelsen skulle därför vilja göra några viktiga klargöranden. Den 10 augusti gav distriktsstyrelsen valberedningen i uppdrag att snarast möjligt efter valet lämna förslag till landstingsråd och gruppledare för beslut i distriktsstyrelsen. Vänsterpartiet arbetar aktivt med att fördela uppdrag på flera personer för att få en spridning av ansvar och makt och för att få fler som företräder vårt parti. Framgången i landstingsvalet gjorde att valberedningen såg möjligheten till en sådan lösning i landstinget. Vi har nu resurser som motsvarar minst 110 procents...

Den nya feministiska vågen är här

Internationella kvinnodagen 8 mars Vänsterpartiets fokus inför och under internationella kvinnodagen 8 mars 2014 är samtyckeslagstiftningen, kvinnors rätt till sin kropp och sitt liv. 8 mars är ett bra tillfälle att få fart på feministiska aktiviteter ute i landet, på bloggar, Facebook, Twitter och Instagram. Dukan också engagera dig för samtyckeslagstiftningen. Det behövs feministisk förändring. Medan nästan alla säger sig vara för jämställdhet så händer det fortfarande alldeles för lite. Behovet av feministisk förändring krävs för att ta tillvara det livsviktiga arbete som kvinnor gör i välfärden. Det krävs feministisk förändring eftersom allt fler unga tjejer skär sig, killarnas betyg...

Efter Kärrtorp: Dags för övriga partier att ta sitt ansvar mot rasismen

Med anledning av nazistattacken mot en fredlig antirasistisk manifestation i Kärrtorp i söndags manifesteras det idag på många platser runt om i landet mot nazism och rasism. – Vänsterpartiet Uppsala län stödjer torsdagens manifestation i Uppsala och menar att det är viktigare än någonsin att alla står upp mot rasism och nazism och visar att solidariteten är starkare, säger Jeannette Escanilla, distriktsordförande för Vänsterpartiet Uppsala län. Vänsterpartiet arbetar ständigt och konsekvent mot rasism och nazism. I och med den våldsamma attacken i Kärrtorp har det nåtts en gräns som kräver att andra partier också tar ett politiskt ansvar och sätter...

I UNT 8 december: Ändra den dyra bidragspolitiken

Om fler har a-kassa kan de kommunala arbetsmarknadsprogrammen avvecklas och alla arbetssökande i stället erbjudas bättre stöd från Arbetsförmedlingen, skriver Jacob Johnson och ­Jeanette Escanilla. Kommunernas kostnader i Uppsala län för ekonomiskt bistånd har ökat på grund av regeringens misslyckade arbetsmarknadspolitik. Att nivåerna i arbetslöshetsförsäkringen är så låga och att allt fler helt står utan ersättning, gör folk fattiga. En allt större andel av dem som söker försörjningsstöd hos socialtjänsten gör det helt enkelt för att de är arbetslösa och har otillräcklig eller ingen ersättning från a-kassan. Läs hela på: http://www.unt.se/debatt/andra-den-dyra-bidragspolitiken-2004178.aspx