Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Straffa inte pensionärerna!

Buss 774
Idag röstade Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i Region Uppsala för att till 2021 höja priserna i kollektivtrafiken, och allra mest för pensionärer och ungdomar. Ett årskort för pensionärer som betalas via autogiro höjs med hela sju procent, långt över inflation. Vänsterpartiet var det enda parti som röstade för att inte höja några priser, och yrkade istället för att utreda möjligheten att införa ett årskort enligt den modell som staden Wien har, dvs motsvarande en tia om dagen vid betalning via månatligt autogiro. Det skulle innebära att ett årskort i Uppsala län skulle kosta 3650 kronor.– Övriga partier saknar visioner för kollektivtrafiken, säger Neil...

Stå upp för arbetare under pandemin!

Handelsanställd i livsmedelsaffär
Som Vänsterpartiets regionråd ser jag det som en del av mitt jobb att framhäva de som arbetar inom välfärden. De gör underverk men får ofta nedskärningar, hot om privatisering och låga löner som tack.  Just nu tänker jag särskilt på de som sliter med att ta hand om oss under coronapandemin. Undersköterskorna och sjuksköterskorna på intensivvården har ett helvete, rent ut sagt. De som jobbar inom hemtjänsten och äldrevården bär ett tungt lass för att skydda de mest utsatta, många gånger med låga löner och osäkra anställningar. UL:s busschaufförer utsätter sig dagligen för smitta för att andra ska kunna komma...

Vänsterpartiets regionbudget för 2021: ”Det krävs mer än applåder”

Vänsterpartiet lade fram sitt budgetförslag för 2021 vid regionstyrelsens oktobermöte – ett sammanträde som överskuggades av av Folkhälsomyndighetens beslut om lokala råd för länet. – Antalet patienter på intensiven ökar raskt och det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska spridningen av covid, säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet. Det understryker också hur viktigt det är med en politik för att stärka sjukvården och ge vårdpersonalen en anständig arbetsmiljö. Tyvärr vill de blågröna istället privatisera delar av Akademiska. Då blir vården mer splittrat och ojämlik just när vi behöver samla oss för att bekämpa coronaviruset. I Vänsterpartiets budgetförslag...

När ska vården få vara vård?

Nu när vi är ett lugnare läge med pandemin har vi mycket vård att ta igen – vård som kan förbättra hälsa och förstärka funktioner hos människor, och även ibland rädda liv. Men hur ser vi egentligen på sjukvården? I början av pandemin talades det mycket om frontlinje och hjältar, som om vi startat krig mot coronaviruset. Och krigets logik gällde: inga kostnader var för stora, inga ansträngningar skulle sparas, vi skulle vinna. Men sanningen är att vi aldrig kan vinna en biologisk krigföring mot ett virus – det vi kan göra är att minska smittspridningen något och vårda de...

Följ lagens intentioner – ha en sjukvårdskö för alla!

Photo by Piron Guillaume on Unsplash
Regeringen har tillsatt en utredning om privata sjukvårdsförsäkringar. Vänsterpartiet välkomnar en sådan utredning, men kräver att Hälso- och sjukvårdslagen går före vårdbolagens möjlighet att välja patienter utifrån om de har en sådan försäkring eller inte. – De med egen sjukvårdsförsäkring har inte bara högre inkomst än de utan. De är också friskare. Det innebär att gräddfilspatienterna är mer lönsamma än de som inte har råd med egen sjukvårdsförsäkring, utan bara har den offentliga vården att välja på, säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet. Det är de som har hög inkomst och lång utbildning som har dessa sjukvårdsförsäkringar. En klar majoritet...

Kraftsamla mot psykisk ohälsa!

Ambulans
Initiativärende inlämnat till regionstyrelsen 2020-09-01 Den senaste tiden har kommit flera larmrapporter om ökad psykisk ohälsa. Den ökning som vi förra sommaren befarade skulle komma verkar nu besannas.  En studie vid Uppsala universitet, under ledning av professor Karin Brocki, visar på en oroande utveckling i hur folk mår under pandemin. När studien publicerades i tidskriften European Psychiatry rapporterade UNT om resultaten, där det framkom att hela 30 procent av de som deltog i studien hade erfarit depression. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare studier som har visat att 11 procent av deltagarna upplevde depression. Även ångest och sömnproblematik har ökat. BRIS har aldrig...

För ett jämlikt Sverige och värld – Uttalande i solidaritet med #BlackLivesMatter

Mordet på den svarta mannen George Floyd i USA har skapat en våg av protester runt om i världen, från USA till Sverige. Vänsterpartiets mål är ett samhälle som fungerar för alla, inte bara för ettfåtal, ett jämlikt samhälle. Därför vill Vänsterpartiet Uppsala uttala vårt stöd och solidaritet med #BlackLivesMatter-rörelsen i USA och i Sverige. USA har en lång historia av systematisk rasism. Inte bara mordet på George Floyd är ett exempel på det. Breonna Taylor som sköts till döds i sitt eget hem är ytterligare ett exempel USA har valt en högerextrem president som uppmanat polisen att misshandla fredliga...

Omvärlden måste agera mot attackerna mot de mänskliga rättigheterna i Chile!

Studenterna i Chile har i dagar protesterat mot höjda kollektivtrafik. Dessa fredliga protester som är en grundläggande mänsklighet har bemötts av regeringen med kravallpoliser och militär. I 10 regioner råder det just nu utegångsförbud och undantagstillstånd. Regeringens övervåld har inte lyckats stoppat protesterna, snarare har de nu spridit sig till andra delar av landet där modiga unga, kvinnor och män kämpar mot en neoliberal politik och för ett jämlikare samhälle. Fler grupper som påverkats av högerregeringens politik har nu blivit en del av denna kamp och flera fackförbund har nu utlyst generalstrejk.  Vi känner stor sorg, frustration och ilska över hur folkligt missnöje besvaras med övervåld! Utvecklingen går nu...

En budget för jämlik hälsa

I Uppsala län finns stora skillnader i ohälsotal. Invånare i de norra delarna av länet lider oftare långvariga hälsoproblem och uppskattar sig ha sämre hälsa än de i Uppsala, Knivsta och Enköping. Samtidigt finns också stora skillnader i ohälsotal mellan olika bostadsområden i städerna. Gemensamt för alla områden med höga ohälsotal är att det också är områden med låga inkomster. Hur du mår beror på vilken klass du tillhör. Det är mot den bakgrunden som Vänsterpartiet i Region Uppsala har lagt ett budgetförslag med en rad satsningar på en bättre och jämlikare folkhälsa inför regionfullmäktige 10-11 juni. En bättre folkhälsa...

Vänsterpartiet i Uppsala län gratulerar kurdernas framgångar.

Vänsterpartiet i Uppsala län gratulerar kurdernas framgångar. Kampen för demokrati, mänskliga rättigheter segrade! Igår uppammade den kurdiske ledaren Abdhulla Öcalan de hungerstrejkande att avsluta sin hungerstrejk via sina advokater. Den kurdiske parlamentarikern Leyla Güven var den som påbörjade hungerstrejken i november 2018 i ett försök att bryta isoleringen mot Öcalan som fråntagits sina grundläggande mänskliga rättigheter med att få träffa sina advokater. Denna hungerstrejk spred sig till fängelserna i Turkiet och till flera städer i Europa. Igår då Leyla Guven hungerstrejkat i 200 dagar avslutades hungerstrejken. Vi från Vänsterpartiet i Uppsala län är glade över detta beslut. Vänsterpartiet har under denna...