Okategoriserade

Vården behöver mer än applåder

Trött sköterska. Photo by Vladimir Fedotov on UnsplashCoronapandemin gör livet svårare, särskilt för välfärdsarbetare. Sjukvårdspersonalen bär ett tungt lass. Likaså de som jobbar inom hemtjänst och äldrevård, ofta med låga löner och osäkra anställningar. UL:s busschaufförer utsätts för smitta för att andra ska kunna komma till jobbet. Många tjänstemän jobbar extra, och inte alla har det så lätt när de arbetar hemma.

Region Uppsalas sjukvårdsledning hanterade vårens utmaning väl, och vi hade i början på hösten ett bättre läge vad gäller uppskjuten vård än många andra regioner.

Det är tack vare personalens insatser. Och det har inte varit utan pris. Många har  fått byta arbetsuppgifter och ta på sig extra arbete. Biomedicinska analytiker som analysera covidprover har jobbat väldigt mycket, och riskerar, liksom sina kollegor inom vården, att bli utarbetade.Några plågas av bestående psykiskt besvär och vissa känner sig övergivna av cheferna. UNT (26/9) citerade IVA-sjuksköterskan Emma: ”Jag har aldrig känt mig så värdelös i mitt arbete som under den här våren.”

Det finns en gräns för hur mycket vi kan förvänta att folk kan klara av. Därför måste vi alla skärpa oss och noga följer myndigheternas råd för att hindra smittspridning. Men även Region Uppsala måste skärpa sig som arbetsgivare.

Många inom personalen har inte återhämtat sig efter våren, inte heller har de kunnat ta ut semester som önskat. Därför har Vänsterpartiet väckt ett förslag i regionstyrelsen om utökat stöd till personalen. Det handlar om att personalen ska få nödvändig avlastning och möjlighet till återhämtning. Men även om att förebygga skada genom ökat samtalsstöd till de som har behov av det inom covidvården. Idag får personal med psykiska besvär vända sig till företagshälsan. De kan få en träff med psykolog utan godkännande av chefen. Efter godkännande blir det ofta totalt tre träffar. Vi menar att många kan behöva mer stöd än så för att må bra på sikt. Vi vill även veta hur fler kan få möjlighet att ta ut sin efterlängtade semester.

I ytterligare ett ärende kräver vi en skärpning i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombuden ska få all information om arbetsskador de behöver. Och skyddskommittéernas arbete ska förstärkas för att bättre förebygga skador.

Det är inte en överraskning att arbetsmiljön sviker. Vänsterpartiet har länge påtalat att arbetssituationen för Region Uppsalas anställda behöver förbättras radikalt.

I det här läget lägger de styrande blågröna (Miljöpartiet plus den gamla Alliansen) en budget som inte ens täcker löneökningarna. Delar av Akademiska ”osthyvlas” med hela 9 procent av budgeten! Och de smider planer på nya privatiseringar. Personalen sliter med corona men får nedskärningar och hot om uppsägningar i tack. Och patienterna, förutom de få med privata sjukvårdsförsäkringar förstås, får ställa sig i en allt längre kö.

Vänsterpartiets budgetförslag, som innebär en skattehöjning med 50 öre, lägger i stället fokus på personalen och mer pengar till sjukvården.

Bland annat föreslår vi:

– Sextimmarsarbetsdag på försök vid Lasarettet i Enköpings operationsavdelning, efter en modell från Mölndals sjukhus.

– Semestergaranti. Minst fyra veckors sammanhängande semester under sommaren.

– Utbildningsgaranti. Alla får rätt till vidareutbildning och kompetensutveckling, oavsett yrke.

– Lönegaranti. De som har jobbat länge inom sjukvården ska få en god löneutveckling.

– Återhämtningsgaranti. Hälsosamma arbetstider och tillräckligt många kollegor för att jobbet ska kännas överkomligt.

– Slut på osthyveln. Inga fler krav på effektiviseringar utan tydlig inriktning.

– Jämställdhetsgaranti. Kvinnodominerade yrken ska få mer respekt och bättre betalt.

Det är ett tydligt alternativ till de blågrönas misslyckade borgerliga politik. För det är dags att inse att sjukvårdens problem inte kommer att lösas utan att satsa ordentligt på personalen.

Neil Ormerod
Regionråd (V)

Skriv en kommentar