artikel
Photo by Michelle Chiu on Unsplash.

Lägg inte ner ETP!

Photo by Michelle Chiu on Unsplash.Jag blir inte förvånad men ändå beklämd när jag i UNT får läsa om förslaget att Enheten för transkulturell psykiatri (ETP) ska läggas ner. Jag har följt ETP under många år i flera roller och vet att deras kompetens är unik och behövlig. Jag besökte ETP första gången på 80-talet i min roll som skötare, senare som ordförande i Invandrarnämnden i Uppsala kommun kring sekelskiftet och inte minst som landstingsråd och ordförande i ett stort EU-projekt (Aros asyl). I Invandrarnämnden startade vi ett hälsoprojekt riktat mot invandrarkvinnor och i Aros asyl hade vi många aktiviteter som handlade om hälsans betydelse för en lyckad integration. Under projektets gång, som också omfattade samarbete med flera andra projekt inom EU, växte insikten om just hälsans betydelse för integration.

Jag blir inte förvånad men ändå beklämd när jag i UNT får läsa om förslaget att Enheten för transkulturell psykiatri (ETP) ska läggas ner. Jag har följt ETP under många år i flera roller och vet att deras kompetens är unik och behövlig. Jag besökte ETP första gången på 80-talet i min roll som skötare, senare som ordförande i Invandrarnämnden i Uppsala kommun kring sekelskiftet och inte minst som landstingsråd och ordförande i ett stort EU-projekt (Aros asyl). I Invandrarnämnden startade vi ett hälsoprojekt riktat mot invandrarkvinnor och i Aros asyl hade vi många aktiviteter som handlade om hälsans betydelse för en lyckad integration. Under projektets gång, som också omfattade samarbete med flera andra projekt inom EU, växte insikten om just hälsans betydelse för integration.

ETP har under åren arbetat med att utveckla metoder för att upptäcka trauman men också utvecklat behandlingsmetoder. Det unika med ETP är ju den nödvändiga kulturella kompetensen. De på flykt har oftast utsatts för krig och förföljelser. Att bryta upp och fly från sitt eget hem och att flykten ofta är farofylld med osäkert mål, är även det i sig traumatiserande. Det är viktigt att ta hand om dessa individer på ett sätt som tar hänsyn till den enskildes insikt och kunskap (ofta okunskap) om trauma och psykiatri. Att bli föremål för en psykiatrisk behandling är för många skambelagt och förnekelsen ligger nära.

Om vi inte tar hand om dessa på ett transkulturellt sätt riskerar vi att fortsätta ha länsinnevånare med invandrarbakgrund som vandrar runt i våra sjukvårdssystem med oklara diagnoser och utan att få adekvat hjälp. Manuell Fernandes, som startade ETP, har ju påvisat t ex att många av de chilenare som kom till Sverige under 70-talet, fortfarande kan lida svårt av traumatiska upplevelser som inte bearbetats.

En nedläggning av ETP kommer med största sannolikhet att innebära att den kulturella kompetensen urvattnas och därmed faller en viktig grund för att kunna ge en jämlik vård i samverkan med patienten.

Sören Bergqvist, Uppsala
Fd landstings-/regionråd (V)

Kopiera länk