Okategoriserade

Utöka samtalsstödet under coronan

Samtalsstöd. People vector created by pch.vector @ www.freepik.comCoronasmittan har återigen slagit sitt grepp om vårt län, antalet smittade har ökat drastiskt och sjukvårdens personal arbetar långa arbetspass. Många har bytt arbetsuppgifter för att möta det enorma vårdbehovet, och det är inte ovanligt att personalen når taket för övertid och riskerar att bli utarbetade. Allt detta har naturligtvis påverkat den psykiska hälsan negativt.

– Idag får visserligen personal som känner av psykiska besvär vända sig till företagshälsan, berättar Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet. Men det enda de får utan särskilt godkännande från närmaste chef är en enda träff med psykolog. Insatsen brukar bestå av tre träffar. .

Vänsterpartiet har därför föreslagit Regionstyrelsen att utöka samtalsstödet till personalen, med inriktning på de som har fått en betungande extra arbetsbelastning till följd av coronan, samt kartlägga de insatser företagshälsan gjort för att stötta personal som jobbar med coronapandemin. Som resultat av ökad arbetsbelastning riskerar flera att drabbas av långvariga men, risker som kan förebyggas med rätt stöd.

– Pandemin har gjort det extra tydligt hur viktig vår personal är, menar Neil Ormerod. Regionledningen måste skaffa sig full koll på hur vårdpersonalen mår i denna exceptionella situation, hur mycket de jobbat och hur mycket semester de har kvar att ta ut. Först då kan vi få en bra bild över vilka åtgärder för avlastning och återhämtning som kan sättas in. Och äventyrar vi personalens hälsa sätter vi också patientvården på spel. En av de insatser som kan göras redan nu är att erbjuda samtalsstöd till de som arbetar inom den covidrelaterade vården.

I en anmälan till Arbetsmiljöverket har läkarnas huvudskyddsombud nyligen uppmärksammat de brister de sett i rapporteringen av arbetsskador och arbetsskadeanmälningar till skyddsombuden.

– De brister som skyddsombuden lyfter fram är mycket oroande, och det är Regionstyrelsens ansvar att se till att personalen inom vården kan jobba under goda arbetsvillkor även under coronan, säger Salima Korshed, ledamot för Vänsterpartiet i Regionstyrelsen.

Med anledning av läkarnas anmälan till Arbetsmiljöverket har Vänsterpartiet bett om en redovisning av Region Uppsalas strategiska arbetsmiljöarbete under coronan, och hur samarbetet med skyddsombuden och arbetstagarorganisationerna fungerar i skyddskommittéerna och i andra sammanhang.

– Man brukar säga att personalen är vår största tillgång. Nu gäller det att visa att det inte bara är en klyscha, avslutar Salima Korshed.

Skriv en kommentar