Okategoriserade

Straffa inte pensionärerna!

Buss 774Idag röstade Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i Region Uppsala för att till 2021 höja priserna i kollektivtrafiken, och allra mest för pensionärer och ungdomar. Ett årskort för pensionärer som betalas via autogiro höjs med hela sju procent, långt över inflation. Vänsterpartiet var det enda parti som röstade för att inte höja några priser, och yrkade istället för att utreda möjligheten att införa ett årskort enligt den modell som staden Wien har, dvs motsvarande en tia om dagen vid betalning via månatligt autogiro. Det skulle innebära att ett årskort i Uppsala län skulle kosta 3650 kronor.

– Övriga partier saknar visioner för kollektivtrafiken, säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet. Och det är pensionärer, inklusive sjukpensionärer, och ungdomar som får den största prishöjningen. Men det är dessa grupper som ofta har störst behov av kollektivtrafik, samtidigt som de inte är de ekonomiskt starkaste. Det är viktigt att också de äldre har möjlighet till en aktiv fritid, och de äldres behov av att resa kommer att vara ännu större när pandemin har lagt sig. Det är förbryllande att de blågröna väljer att peka ut just pensionärerna som de som ska straffas med den största prishöjningen.

Årskort för en tia dagen
Över hälften av Wiens invånare har idag ett årskort, och det kostar dem bara en tia om dagen. Om hälften av invånarna i Uppsala län skulle ha ett liknande årskort idag skulle det innebära en intäkt på över 700 miljoner årligen för enbart dessa. Till det kommer intäkterna för övriga biljetter, och totalt sett skulle regionen totalt sett få betydligt större intäkter. 

– Wienmodellen skulle inte bara öka resandet, säger Sverker Åslund, ledamot (V) i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. Det skulle också göra det attraktivt för sällanresenärer att skaffa ett periodkort och därmed skulle det bli lättare att välja en klimatmässigt hållbar resa. Och erfarenheten från Wien visar att det inte skulle behöva kosta skattebetalarna mer, snarare mindre. 

Under coronapandemin har biljettintäkterna fallit kraftigt, och resenärerna har inte ens haft möjlighet att ”blippa” sina biljetter hos föraren då den främre delen av bussen varit avspärrad.

– Om vi haft Wiensystemet med årskort för en tia dagen skulle väldigt många fler ändå valt att behålla sitt årskort, menar Sverker Åslund. På så vis skulle intäktstappet för kollektivtrafiken varit betydligt mindre och fler haft möjlighet att resa till rimliga priser.

Skriv en kommentar