Okategoriserade

Information om val av landstingsråd och gruppledare

Under veckan har det varit flera artiklar om processen kring vårt val av
landstingsråd och gruppledare i medierna. Distriktsstyrelsen skulle därför
vilja göra några viktiga klargöranden.

Den 10 augusti gav distriktsstyrelsen valberedningen i uppdrag att snarast
möjligt efter valet lämna förslag till landstingsråd och gruppledare för
beslut i distriktsstyrelsen.

Vänsterpartiet arbetar aktivt med att fördela uppdrag på flera personer för
att få en spridning av ansvar och makt och för att få fler som företräder
vårt parti. Framgången i landstingsvalet gjorde att valberedningen såg
möjligheten till en sådan lösning i landstinget. Vi har nu resurser som
motsvarar minst 110 procents arvode istället för som under föregående
mandatperiod då vi haft ett landstingsråd på 60 procent. Valberedningen
presenterade därför ett förslag med två landstingsråd, Jeannette
Escanilla och Sören Bergqvist, som över tid också skulle dela på
gruppledarposten. I praktiken skulle förslaget för dem båda innebära
heltidsarbete eftersom även nämnduppdrag tillkommer.

Dagen före distriktsstyrelsens sammanträde den 28 september meddelade
Jeannette Escanilla att hon lämnar både distriktsordförandeskapet och sin
plats på landstingslistan, vilket distriktsstyrelsen beklagar.

Distriktsstyrelsen fick därför aldrig anledning att ta ställning till
valberedningens förslag. Valberedningen gavs istället förnyat uppdrag att
återkomma med förslag till landstingsråd och gruppledare. Preliminärt
datum för beslut är den 13 oktober.

Skriv en kommentar