artikel

Klokt av S+MP att skjuta upp förslaget om primärvården

Socialdemokraterna och Miljöpartiet drar tillbaka förslaget som bland annat skulle innebära att stänga primärvårdsjourerna i Tierp och Östhammar nattetid.

Vänsterpartiet välkomnar beskedet.

– Vi har ställt en rad frågor till S och MP. Framför allt har vi ifrågasatt varför det är så bråttom att genomföra förändringarna. Vi menar också att man inte utrett andra möjliga alternativ, säger Sören Bergqvist, regionråd för Vänsterpartiet i Region Uppsala.

Vänsterpartiet har inget emot att utreda hur primärvårdens resurser används effektivast och bäst. Det finns stora behov på flera olika håll i regionen och resurserna måste användas där de gör mest nytta. Det kan även innebära förändringar och omlokaliseringar. Men det förslag som lagts fram var framskyndat och saknade en tillräcklig konsekvensanalys.

– Som ärendet lagts fram tidigare har jag mycket svårt att se att Vänsterpartiet skulle ha kunnat ställa sig bakom det. Om det inte hade dragits tillbaka skulle S och MP ha fått söka stöd hos andra partier, säger Sören Bergqvist.

Förslaget skulle ha lagts fram i Vårdstyrelsen den 30 mars. Förutom att minska öppettiderna för primärvårdsjourerna i Tierp och Östhammar, skulle det även innebära att stänga distriktssköterskemottagningen i Morgongåva och vårdcentralsfilialen i Rasbo.

För mer information:

Sören Bergqvist, regionråd V, Region Uppsala.

070-3587578

[email protected]

Kopiera länk