jonas-banner-till-webb
2016-08-21
Alla studenter förtjänar ett tryggt och bra boende

Alla studenter förtjänar ett tryggt och bra boende

Idag råder det stor brist på studentbostäder. För att öka byggandet av studentbostäder föreslår Vänsterpartiet nu att staten ska erbjuda förmånliga statliga lån till fastighetsägare. Många av de studenter som nu ska börja sin utbildning har svårt att hitta någonstans att bo. Det råder underskott på studentbostäder i 27 av 43 högskolekommuner. För att möta efterfrågan skulle det behöva byggas minst 16 500 nya studentbostäder. Bostadsbristen slår hår...
UllaA UllaA
2016-08-15
Sex krav på regeringen för ökad ekonomisk jämlikhet

Sex krav på regeringen för ökad ekonomisk jämlikhet

När Vänsterpartiet kämpar för likvärdiga villkor för kvinnorna kämpar vi också för vår gemensamma välfärd och hela samhället. Det är dags för ett nytt kliv framåt i jämställdhetsarbe...
Jonas S lång Jonas S lång
2016-06-28
Viktigt att fortsätta samarbetet och handeln med Storbritannien

Viktigt att fortsätta samarbetet och handeln med Storbritannien

Folkomröstningen i Storbritannien har nu visat att britterna vill lämna EU. Det bör få konsekvenser både för Sveriges kontakter och relationer med Storbritannien och för det svenska medlemskape...
V-logga för hemsidan V-logga för hemsidan
2016-06-27
Beslut om landstingsråd och politisk sekreterare

Beslut om landstingsråd och politisk sekreterare

Distriktsstyrelsen beslutade på möte 20 juni om hur de resurser för landstingsråd och sekreterare som står till förfogande ska användas. Ytterligare en politisk sekreterare ska anställas på h...
Bild på Ulla Andersson Bild på Ulla Andersson
2016-06-21
Vänsterpartiet kräver höjd sjukersättning och en översyn av beräkningsgrunderna inför höstbudgeten

Vänsterpartiet kräver höjd sjukersättning och en översyn av beräkningsgrunderna inför höstbudgeten

Hundratusentals människor får sjukersättning varje år. Trots detta har lite gjorts för att förbättra deras livsvillkor. Detta hör inte hemma i den svenska modellen. Vänsterpartiet vill därf...