Photo by Zane Lee on Unsplash
2021-04-28
Säkra att klimatutsläppen minskas!

Säkra att klimatutsläppen minskas!

Region Uppsalas klimatutsläpp ökade under år 2020. För att göra vår del för att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader behöver utsläppen istället sänkas årligen med 16 procent. När årsredovisningen behandlades på Regionfullmäktige idag, onsdag, yrkade Vänsterpartiet på att ge regionens styrelser och nämnder i uppdrag att säkerställa att utsläppen minskar år 2021. – Det finns ingenting i Region Uppsalas årsredovisning som tyder p...
2021-04-22
Ta hand om sjuka i långtidscovid!

Ta hand om sjuka i långtidscovid!

Har primärvården rätt kompetens och resurser för att ta hand om sjuka i långtidscovid? Det vill Vänsterpartiet nu utreda för att säkra att långtidssjuka får rätt bemötande och vård. – D...
Tidningsklipp om mohlins Tidningsklipp om mohlins
2021-04-15
Bussförarna behöver arbetstrygghet!

Bussförarna behöver arbetstrygghet!

Mögelskadade lokaler och otrygga anställningar – det blev resultatet för bussförarna efter upphandlingen. Vid nyår tog Mohlins Bussar AB från Ljusdal över delar av busslinjerna i Knivsta, Upp...
2021-04-13
Håll budget för klimatutsläppen

Håll budget för klimatutsläppen

Hur väl vi lyckas med klimatomställningen under de närmaste åren är avgörande för planetens framtid. Region Uppsala har tagit flera viktiga steg på vägen. Men för att nå regionala klimatmå...
Ingen bild ingen bild
2021-03-29
Håll budget för klimatutsläppen!

Håll budget för klimatutsläppen!

Vänsterpartiet vill införa en klimatbudget för Region Uppsala. – Regionen har en budget för att se till att ekonomin är i balans. Det borde vara minst lika viktigt att hålla klimatet i balans,...