2018-12-06
Satsning på pensionärer och löner i vänsterbudget

Satsning på pensionärer och löner i vänsterbudget

Satsningar på vård och vårdpersonal står i fokus i Vänsterpartiets budgetförslag för Region Uppsala. Akademiska förväntas gå med minst 250 miljoner kronor i underskott 2018. Då krävs omfattande insatser för att få ordning på ekonomin och skapa en arbetsmiljö där personalen vill arbeta kvar. – Det är bra att den blågröna alliansen medger ett underskott på 100 miljoner kronor för sjukhuset, men det räcker inte. Vi har i stället föreslagit ett tillskot...
Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset
2018-09-06
Akademiska behöver mer pengar!

Akademiska behöver mer pengar!

Så kom en ny prognos för Akademiska sjukhuset; minus 200 miljoner. Inte oväntat eftersom det i tidigare prognoser klart utsagts att det kan bli mer. Inte oväntat heller med tanke på att Akademisk...
Kollektivtrafik Kollektivtrafik
2018-09-04
Upp till bevis om pensionärstaxor!

Upp till bevis om pensionärstaxor!

Vänsterpartiet i Region Uppsala har nu lämnat in vår motion om rabatterade enkelresor för pensionärer i kollektivtrafiken. Nu utmanar vi de övriga partierna att ställa sig bakom vårt förslag....
2018-08-20
Billigare för pensionärer att åka kollektivt!

Billigare för pensionärer att åka kollektivt!

Låt pensionärer i Uppsala län få samma rabatt i kollektivtrafiken som unga. Det är ett förslag från Vänsterpartiet i Region Uppsala. Det skulle till exempel innebära att en resa med reskassa ...
Akademiska ingång 60-62 Akademiska ingång 60-62
2018-06-19
70 miljoner till höjda löner

70 miljoner till höjda löner

Vänsterpartiet vill höja lönerna i kvinnodominerade vårdyrken och lägger därför i vår alternativa budget 50 miljoner extra till lönejusteringar utöver de 20 som redan finns i föreslagen bud...