Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Rusta järnvägen mellan Örbyhus och Hargshamn

Järnvägen mellan Örbyhus och Hargshamn är en viktig länk i infrastrukturen för Stockholmsområdet, för en ökad arbetsmarknad i Östhammars kommun och för att utveckla gruv- och malmbrytningen i Sverige. I det sammanhanget är det angeläget att utbyggnaden av järnvägen inte skjuts på framtiden. Hargshamn är en outnyttjad hamn på Ostkusten. Den är mycket sjösäker och ligger nära Stockholm och Uppsala. Den överhettade infrastrukturen i Stor-stockholmsområdet måste avlastas. Ett större utnyttjande av Hargshamn skulle ur miljösynpunkt för Stockholms skärgård och trafiken i Stockolmsområdet vara till fördel. Det finns långt framskridna planer på att återuppta malmbrytningen i Dannemora gruva. Malmbrytningen planeras att...

De sämre tiderna är redan här

I nuvarande tid av högkonjunktur hävdar UNT att regeringen behöver spara till framtida sämre tider. På ledarsidan den 1 okt skrivs det om behovet av att ”ändra på sådant som hamnat snett under tider med stor arbetslöshet.” I den nuvarande högkonjunkturen anser UNT att det är lättare att sänka ersättningar till sjuka och arbetslösa än när arbetslösheten är högre. När blir det OK att de som redan har det sämst ska bidra till de välbärgades skattesänkningar. -Vad säger UNT till alla de unga långtidsarbetslösa som aldrig fått en chans att komma in på arbetsmarknaden och inget hellre vill än att...

Erkänn folkmordet på kurderna i Irak 1988

Vår riksdagsledamot Jacob Johnson har efter idogt arbete fått med sig representanter från fyra andra partier (mp, s, fp och kd) i en motion om att Sverige ska erkänna Anfal-kampanjen mot kurderna under Sadam Hussein 1988 som ett folkmord. Läs motionen via denna länk till riksdagens hemsida: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=U300 Jacob Johnson, Riksdagsledamot (v)EU-nämnden & ers. i Miljö- och jordbruksutskottetRiksdagen 100 12 Stockholm08 – 786 46 63, 070 – 205 29 [email protected]

Fler i arbete – fler (v)ägar framåt

Vänsterpartiet vill anställa 25 000 fler i äldreomsorgen, 8 000 i förskolan och 5 000 lärare i grundskolan. Det föreslår partiet i sin skuggbudget som presenteras idag, torsdag. Jacob Johnson, riksdagsledamot från Uppsala är mycket nöjd. – Det är en röd budget för ett rättvisare samhälle. Vi vill göra satsningar på de som regeringen glömt för länge sedan, säger Johnson i en kommentar.   Vänsterpartiet avsätter tio miljarder under fyra år för att höja kvinnors löner i offentlig sektor. Kommuner som når resultat i arbetet med att utjämna löneskillnader ska gynnas. Genom individualiserad föräldraförsäkring får kvinnor en starkare position på arbetsmarknaden....

Rykande hett från EU

Vänsterpartiets båda parlamentariker i EU, Eva-Britt Svensson och Jens Holm tillhör GUE/NGL-gruppen i EU-parlamentet. Du kan prenumerera på deras nyhetsbrev och få nyheter från EU-parlamentet direkt. EU-brevet från Vänsterpartiet kommer några gånger i månaden. Rubrikerna sist var, "Visnt på barnens bekostnad", "EU eldar på konflikterna om energi", "Agiza och Alzery – Sverige har inget lärt" samt "Jämställdhet – fakta kan förändra". Ta del av sådant som sällan ges utrymme i vårt vanliga nyhetsflöde. Prenumerera på nyhetsbrevet här: http://www.vansterpartiet.se/content/view/1070/713/ Eller kolla in deras hemsida här: http://www.vguengl.org/query:invoke/folderid:1994/method:display/lang:se/ Länkarna öppnas i ett nytt fönster.

Träffsäkra försämringar

Borgarnas försämring för deltidsarbetslösa i årets budget är förmodligen den mest träffsäkra åtgärden av alla om man vill göra en nedskärning som slår stenhårt mot kvinnor. Det här drabbar omkring 100 000 medlemmar i kvinnodominerade fack som Kommunal, Handels och Hotell och restaurang. Närmare 60 procent av regeringens skattesänkningar går till män. Regeringen ger till och med en skatterabatt till män som inte tar sitt ansvar hemma genom så kallade hushållsnära tjänster. För samma summa hade regeringen kunnat anställa runt 5 000 välfärdsproffs inom äldreomsorgen så att många av de 60 000 kvinnor som arbetar deltid för att vårda anhöriga,...

Vems terror?

Till kulturnatten öppnade Uppsala Bokcafé utställningen av konstnären Erling Öhrnell och Lars Ekstrand om Ulrike Meinhoff. Lars Ekstrand har skrivit en bok om Ulrike Meinhoff, ”Gravspegel, Ulrike Meinhoffs kvarlämnade fångenskap” som varit underlag för Erling Öhrnells gestaltning. Lars Ekstrand öppnade utställningen med ett föredrag om hur Ulrike Meinhoff aldrig lämnat honom ro utan ständigt dykt upp som källa till funderingar och reflektioner.Därefter blev det ett seminarium med flera deltagare om olika aspekter på terrorism. På bilden ses Jerry Gullstrand, studerande som hade med sig ett avsnitt från sin planerade bok, Inger Björklund, Gudrun Utas och Lars Ekstrand.I diskussionen gick man...

Miljönätverk bildat

Ett miljönätverk har bildats inom Vänsterpartiet Uppsala län. Nätverkets syfte är att sprida kunskap och idéer rörande miljö, energi- och klimatfrågor som kan tillämpas lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. På bilden ser ni Jeanette Escanilla, Emma Wallrup, Björn Engström, Monica Pettersson och Göran Ågren lägga upp planer.  Mohammad Sabur och Erik Malmestig kunde inte komma till dagens träff, men ingår i nätverket. Ytterligare intresserade kan anmäla sig till [email protected] eller [email protected] Första aktiviteten blir ett öppet möte om Vad som måste göras i klimatfrågan onsdag 26 sept kl. 19 på Uppsala Bokcafe, Kungsgatan 41. Alla är välkomna och diskutera. Wiwi-Anne...

Löner ska vara jämställda!

Ibland får man inte in sitt svar på ett debattinlägg, inte ens om man är landstingsråd. Sören Bergqvist (v) har skrivit ett svar till Margareta Bäckman i Uppsalatidningen den 15 juni. Då är det din enda chans att veta varför moderaterna svamlar i frågan om jämställda löner, att läsa Sörens inlägg här på vår webbsida. Klicka i texten så kommer du till Sörens insändare. Seppo Laine, ingresstext.  [email protected] Svar till Margareta Bäckman (m) den 15 juni Löner ska vara jämställda! När moderater, likt Margareta Bäckman (m), yttrar sig om arbetsgivarfrågor slås man av två saker. För det första vägrar de...

En bloggportal för hela Vänsterpartiet

Magnus Ahlkvist är förutom aktiv kommunpolitiker I Enköping, väldigt händig med webbapplikationer. Han har skapat en portal som samlar bloggar från skribenter inom Vänsterpartiet, Ung Vänster och Vänsterns studentförbund.Här finns massor med intressant läsning. Du hittar bloggen på nedanstående länk, den ska öppna sig ett nytt fönster då: http://www.bloggvanstern.se/