Okategoriserade

Flytt till ny lokal och landstingets budget

I detta nummer, nr 5, 2007 av Upplandsfolket, kan du läsa hela vår reservation till landstingsbudgeten. Men också artiklar påkallade av vår flytt till nya lokaler.

Upplandsfolket nr 5, 2007

Skriv en kommentar