Okategoriserade

Reservationer för en bättre politik

Vänsterpartiet har reserverat sig för fortsatt arbete med folkhälsopolicyn, för en annan modell för beräkningen av ersättningen till primärvården och till sist anser man att ansökningen för att bilda storregion är formellt felaktig eftersom Värmland ännu inte bestämt sig.
Samtliga reservationstexter finns att hämta via nedanstående länkar.

 Res_LSaug08_Region.pdf

Res_LSaug08_folkhalsopolicy.pdf

Res_LS aug08_kapitering.pdf

Skriv en kommentar