Okategoriserade

Satsa på järnväg och kollektivtrafik istället för bilar!

På morgonen den 4 juni fanns politiker runt om i Mälardalen ute på tågstationer och resecentra för att manifestera den överenskommelse kring infrastruktursatsningar som bär namnet ”En bättre sits!”. Vi har valt att inte delat i manifestationen eftersom det inte råder enighet kring överenskommelsen.

  Vi har valt att inte delat i manifestationen eftersom det inte råder enighet kring överenskommelsen. Tidigt i processen släppte man tanken på en bärkraftig konsensuslösning och villkorade ”Förbifart Stockholm” som del i överenskommelsen. Det betyder att alla partier, utom miljöpartiet och vänsterpartiet, vill satsa på en ny motorväg utanför Stockholm för dryga 26 miljarder kronor. Alla järnvägssatsningar som nu trängts undan skulle rymmas inom dessa 26 miljarder, bl a en återuppbyggnad av Enköpingsbanan.
 
Förbifart Stockholm är ett tecken på att alla ännu inte tagit till sig de fakta som framkommit i debatten kring klimatfrågan. Massiva satsningar på järnvägar och kollektivtrafik krävs, inte mer vägar och fler bilar.
 
 
 
Ilona Szatmari Waldau (v)             Sören Bergqvist (v)
kommunalråd i opposition             landstingsråd i opposition
Uppsala                                        Uppsala län
 
Mobil 018-727 08 52                     Mobil 070-358 75 78

Skriv en kommentar