Okategoriserade

Sjukvård åt alla på lika villkor!

Ulla Andersson, riksdagsledamot från Gävleborg, Jacob Johnson,
riksdagsledamot från Uppsala och Sören Bergqvist, landstingsråd
Uppsala, besökte idag migrationshälsan Cosmos. Hälsans betydelse för
mottagande, introduktion och integration av asylsökande och för de
med uppehållstillstånd kan inte nog betonas

       Tidiga insatser stärker
       individen och ökar chansen för en egen försörjning, samtidigt som
       både Migrationsverket och landstinget slipper stora vårdkostnader
       senare.

       När regeringen nu lägger ett lagförslag om begränsad rätt till
       hälso- och sjukvård för asylsökanden står den inte upp till
       internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter eller till
       Hälso- och sjukvårdslagen. Den säger inte heller något om de gömdas
       behov av vård.

       Vi kräver att regeringen stoppar förslaget och kommer åter med ett
       nytt förslag som ger samma rätt till sjukvård till alla för på lika
       villkor.

       ”Detta är inte en ekonomisk fråga utan en fråga om mänskliga
       rättigheter”, säger Ulla Andersson.

       ”Vi vill uppmana Uppsala läns landsting och andra landsting att
       följa Region Skånes exempel och omedelbart införa rätten till akut
       och annan omedelbar nödvändig hälso- och sjukvård till gömda
       flyktingar”, säger Sören Bergqvist.

       ”Vänsterpartiet kommer att driva frågan om allas rätt till hälso-
       och sjukvård tillsammans med många andra organisationer och
       enskilda”, säger Jacob Johnson.

       För ytterligare kommentarer
       Ulla Andersson   070 – 237 99 91
       Jacob Johnson    070 – 205 29 47
       Sören Bergqvist  070 – 358 75 78

 

Skriv en kommentar