Okategoriserade

Privatiseringar av vårdcentraler

Våra landstingsföreträdare skriver om privatiseringsplaner. rapporter om lite allt möjligt finner du i Upplandsfolket nr 4, 2007.

Upplandsfolket nr 4, 2007

Skriv en kommentar