Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Sista föredraget om klimatet på Bokis

Det var vår “gamle” Bokisaktivist och numera EU-parlamentariker Jens Holm som fick avsluta 24 års aktiviteter genom att vid ett välbesökt möte visa bilder från den smältande Grönlandsisen och diskutera vänsterns klimatpolitik. Ja, läsaren kanske har märkt att det varit sporadiskt med nyheter här den senaste tiden. Det beror på att alla organisationerna i lokalen varit fullt upptagna med att flytta verksamheten till nya lokaler på Vretgränd 18. Där får allt plats utom Bokcaféverksamheten som läggs ned tillsvidare.Det var vår "gamle" Bokisaktivist och numera EU-parlamentariker Jens Holm som fick avsluta 24 års aktiviteter genom att vid ett välbesökt möte visa...

Välfärdsnätverk bildat

Vänsterpartiet vill förbättra och utveckla den svenska välfärden. Oavsett om du är gammal eller ung ska du känna trygghet, valfrihet och delaktighet i din vardag. I dag är det många gamla som lever i en konstgjord valfrihet som innebär ett antal olika privata vårdgivare att välja på. Samtidigt ligger studiebidragen 16 % under existensminimum. Äldrepolitik och utbildningspolitik är de två områdena inom området välfärd som vänsterpartiet vill lyfta i valrörelsen 2010. Arbetet börjar nu och ett nätverk med ett femtontal medlemmar är bildat. Det består av lokala företrädare från kommungrupper, Ung Vänster landstingsgruppen och Vänsterns Studentförbund. På vårt första möte...

Vänsterpartiets Jubileumsseminarium

Vänsterpartiet föddes revolutionsåret 1917 och firar alltså sin nittionde födelsedag i år. Under nittio år har våra partimedlemmar kämpat för socialism och människans frigörelse. Det har vi gjort tillsammans med den övriga arbetarrörelsen, med kvinno- miljö- och fredsrörelsen. Vänsterpartiet Uppsala ordnar ett firande den 17 november.  Vänsterpartiet Uppsala uppmärksammar jubileet med ett seminarium om partiets historia, den 17 november mellan klockan 13:00 till 17:00 på Rådhussalen (Vaksalagatan 2) där bland annat Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly kommer att medverka. Vi vill härmed inbjuda alla era medlemmar till mötet. Seminariet kommer att innehålla:•    Vänsterpartiets historia – Anders Eriksson (Ordförande Vänsterpartiet Uppsala)•    Vänsterpartiets...

För en utvecklad och sund verksamhet!

Svensk hälso- och sjukvård ligger i topp i ett internationellt perspektiv och har lyckats förena en solidarisk och behovsstyrd verksamhet med hög kostnadseffektivitet. Det är resultatet av ett hälso- och sjukvårdssystem som inte har styrts av marknadskrafter utan prioriterat resursfördelning utifrån patienternas behov. Allt är dock inte bra utan det behövs en fortsatt utveckling och förbättring på många områden. Då är det viktigt att våga lita på den egna verksamheten och skapa bra förutsättningar med tydliga mål och rimlig ekonomi. Egen regi ger bäst förutsättningar att styra utifrån behov och önskad inriktning.  Vänsterpartiet vill utveckla ledningen och styrningen, från den...

Rusta järnvägen mellan Örbyhus och Hargshamn

Järnvägen mellan Örbyhus och Hargshamn är en viktig länk i infrastrukturen för Stockholmsområdet, för en ökad arbetsmarknad i Östhammars kommun och för att utveckla gruv- och malmbrytningen i Sverige. I det sammanhanget är det angeläget att utbyggnaden av järnvägen inte skjuts på framtiden. Hargshamn är en outnyttjad hamn på Ostkusten. Den är mycket sjösäker och ligger nära Stockholm och Uppsala. Den överhettade infrastrukturen i Stor-stockholmsområdet måste avlastas. Ett större utnyttjande av Hargshamn skulle ur miljösynpunkt för Stockholms skärgård och trafiken i Stockolmsområdet vara till fördel. Det finns långt framskridna planer på att återuppta malmbrytningen i Dannemora gruva. Malmbrytningen planeras att...

De sämre tiderna är redan här

I nuvarande tid av högkonjunktur hävdar UNT att regeringen behöver spara till framtida sämre tider. På ledarsidan den 1 okt skrivs det om behovet av att ”ändra på sådant som hamnat snett under tider med stor arbetslöshet.” I den nuvarande högkonjunkturen anser UNT att det är lättare att sänka ersättningar till sjuka och arbetslösa än när arbetslösheten är högre. När blir det OK att de som redan har det sämst ska bidra till de välbärgades skattesänkningar. -Vad säger UNT till alla de unga långtidsarbetslösa som aldrig fått en chans att komma in på arbetsmarknaden och inget hellre vill än att...