Okategoriserade

För ett RödGrönt landsting 2010

Socialdemokraterna,Vänsterpartiet och Miljöpartiet  landstinget Uppsala
län höll den 16 februari en gemensam presskonferens, och redogjorde för det
fördjupade samarbetet med sikte på valseger 2010.
Man presenterade även en gemensam motion för att stärka primärvårdens
ekonomi, och sitt ställningstagande mot det förslag om fri etablering inom
länets primärvård som finns till landstingsfullmäktiges möte 23 februari.För ett RödGrönt landsting 2010!


Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har under perioden 1999-2006 
haft ett politiskt majoritetsansvar för landstinget.
Efter valet 2002 grundades vårt samarbete under mandatperioden på ett gemensamt program, med sju viktiga övergripande åtaganden inskrivna.


Vi är tre olika partier som går till val på egna program och söker väljarnas stöd.
Vi går dock till val på att gemensamt återta majoriteten i landstinget!


Vi har en gemensam grundsyn på svensk sjukvård, vi är överens om vilka de stora utmaningarna är och vi har en samstämmig vilja kring hälso- och sjukvårdens utveckling. 
Vi har visat det tidigare i vårt gemensamma program efter valet 2002, vi har visat det i opposition under denna mandatperiod och vi kommer att gemensamt redovisa det inför valet 2010.


Vi fördjupar och utvecklar nu samarbetet på en mängd områden inför valet 2010.
Frågor om ledning och styrning av landstinget, utvecklingen för Akademiska sjukhuset 
och hur den framtida primärvården ska se ut, är centrala frågor i detta arbete. Vi har även nyligen bildat arbetsgrupper för att ytterligare utveckla politiken i folkhälsofrågor, kollektivtrafik och arbetsgivarpolitik.

Vi förbereder oss nu för valet 2010!


Vi är redo att bilda en ny landstingsmajoritet efter valet 2010!
Vi är beredda att leda landstinget efter valet 2010!

 Uppsala 2009-02-16Börje Wennberg, landstingsråd (s)
Sören Bergqvist, landstingsråd (v)

Johan Edstav, landstingsråd (mp)

Marlene Burwick, landstingsråd (s)

Skriv en kommentar