Okategoriserade

Borgarpolitik, budget och besparingar

I landstinget fortsätter den borgerliga majoriteten på den inslagna vägen:
 Nästa år tas tre vårdcentraler i länet över av Carema AB, mammografiverksamheten utföras av ett privat bolag och i primärvården förändras ersättningssystem i riktning mot mera marknad och det förebyggande arbetet hotas.

Satsningar i Vänsterns budget
I slutet av oktober togs i landstingsstyrelsen det budgetförslag för 2009 som slutgiltigt ska beslutas på Landstingsfullmäktige 17-18 november.
 I Vänsterns budgetförslag finns bland annat satsningar på kollektivtrafik, hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete samt förslag på att ta bort vårdavgifter för barn (vilket borgarna införde efter förra valet).
 Vi är beredda att skjuta till pengar för åtgärder mot psykisk ohälsa, men vill först avvakta utfallet av de ytterligare medel som aviserats från regeringen. Vi vill att det görs en ny översyn och kartläggning av lönerna i landstinget, och är beredda att tillföra pengar om det behövs för att åtgärda löneskillnader beroende på kön.

Här kan du läsa ett utdrag från senaste Upplandsfolket som presenterar hela Vänsterpartiets förslag till budget:

Utdrag_Upplandsfolket_5_08

Skriv en kommentar