Okategoriserade

Vänsterpartiet stöttar facket för bättre mat

Majoriteten i landstingsstyrelsen vill ersätta produktionsköket med ett mottagningskök.
Läs hela Vänsterpartiets och Miljöpartiets reservation i bilagan.

Vid landstingsstyrelsens möte 27 okt togs beslut om att dagens
produktionskök på Akademiska sjukhuset ska ersättas med ett mottagningskök,
det vill säga  att patientmaten i framtiden inte ska lagas i Uppsala utan läggas ut på
upphandling.
Vid LS-mötet gick Vänsterpartiet och Miljöpartiet mot detta förslag och
föreslog att köket UAS ska byggas om
Det kan nämnas att samtliga fackliga organisationer i landstinget, i den
centrala samverkansgruppen,  gick emot förslaget om mottagningskök.

Reservationen som pdf.

Skriv en kommentar