Okategoriserade

Vi kräver ett nytt ersättningssystem för primärvården

Oppositionspartierna är överens om att ett nytt ersättningssystem måste till. De har också skrivit en gemensam motion om att pengarna för de som inte listat sig hos en särskild vårdcentral också fördelas i systemet.
Har får du länkar till dokumenten och liter mer information.

Vi är djupt oroade över Primärvårdens utveckling.
Här i landstinget har den borgerliga majoriteten i all hast beslutat om ett nytt
ersättningssystem för primärvården, vilket gäller nu från 2009.
Vi ser uppenbara risker med detta system, bland annat att insatser för det förebyggande
arbetet kan försvagas och att kompetensen från viktiga yrkeskategorier som ex vis
distriktssköterskor, sjukgymnaster och psykologer inte används i behövlig utsträckning.
Detta då ersättningssystemet ger en fast ersättning per listad medborgare hos husläkare
eller vårdcentral och från denna ska alla personalkategorier finansieras.
Den starka fixering som nu finns kring tillgängligheten till läkare bidrar till att
tillgängligheten till andra viktiga personalkategorier kommer i skymundan.
 
Vi lägger nu fram en gemensam motion, med förslag om att landstingsfullmäktige
snarast inför ett områdesansvar för olistade medborgare och att pengar motsvarande
detta fördelas ut till primärvården.
Om vi vinner landstingsvalet 2010 kommer vi att ta fram ett mer genomtänkt förslag
till ersättningssystem för primärvården.

Länk till hela texten.

Den gemensamma motionen.

Skriv en kommentar