Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Stopp för utnyttjandet av deltidsanställningar

Vänsterpartiet vill ha en bra arbetsmarknad för alla. Men många arbetar idag med otrygga villkor. Nu kräver Jonas Sjöstedt att statsministern agerar kring den så kallade mertiden. Det handlar om att man ska ha rätt att få en anställning som faktiskt motsvarar den tid man jobbar. Allt fler arbetsgivare har satt i system att göra om tidigare heltidsanställningar till deltidsanställningar. I praktiken jobbar den anställde mer än sin deltid, men det kallas mertid. Grundtryggheten saknas när arbetsgivaren planerar behovet från dag till dag. – Många deltidsanställda jobbar egentligen heltid en stor del av tiden men det sker genom att de...

Bryt samarbeten med Turkiet

Inatt greps det prokurdiska partiet HDP:s partiledare och nio andra parlamentariker i Turkiet. – Vänsterpartiet fördömer Turkiets odemokratiska agerande och kräver att Sveriges utrikesminister skyndsamt kallar upp Turkiets ambassadör och därefter agerar för ett stopp för EU-förhandlingarna med Turkiet, säger Jonas Sjöstedt, som också är fadder åt Selahattin Demirtas, en av HDP:s två partiledare. Nattens gripande sker i spåren av den misslyckade militärkuppen i somras och är kulmen på en alltmer oroande utveckling i Turkiet, där de mänskliga rättigheterna dagligen inskränks och kränks under president Erdogans auktoritära styre. Förutom den så kallade Gülen-rörelsen har det varit just HDP, landets tredje...

Frys all ombildning av allmännyttiga hyresrätter

Många människor saknar fast anställning vilket gör det svårt att ta ett bostadslån. Vi behöver fler hyresrätter, inte färre. Därför vill vi ha ett tioårigt stopp för ombildning av allmännyttans hyresrätter. Läs hela artikeln på DN: http://www.dn.se/arkiv/nyheter/v-vill-frysa-all-ombildning-av-allmannyttiga-hyresratter/ Se Jonas Sjöstedt på youtube:

Knivsta på besök i Riksdagen

Den 12 oktober åkte fyra vänsterpartister från Knivsta till riksdagshuset i Stockholm på studiebesök och träffade riksdagsledamoten Emma Wallrup. Väl på plats inne i riksdagen fick vi såväl en historisk som en kulturell rundvandring i riksdagshuset med intressanta samtal och möten under vår vandring. Något som vi alla starkt kände vart vi än gick var historiens vingslag, där Sveriges demokrati följde oss som en röd tråd under dagen. Efter att ha sett både första kammaren och andra kammaren och sedan få närvara under partiledardebatterna fick vi tydligt ta del av vår demokratis framväxt. Genom att vi fick vara fysiskt närvarande...

Lars Thor och Yekbun Alp träffade Jeannette Escanilla

Idag träffade Lars Thor, Vänsterpartiet Uppsala läns distriktsordförande och Yekbun Alp, internationellt ansvarig i distriktsstyrelsen, Jeannette Escanilla som var en utav de 13 kvinnorna på Women’s boat to Gaza. Women’s boat to Gaza blev bordad den 5 oktober på internationell vatten av den israeliska militären. En aktion som Vänsterpartiet Uppsala län fördömer starkt. Jeannette släpptes dock dagen efter och vi är enormt glada över att Jeannette har kommit hem till Sverige. Samtidigt är vi bedrövade över situationen efter att fått höra om fruktansvärda dagarna från Jeannette själv. Vid mötet fick Vänsterpartiet Uppsala län en mycket fin gåva, en palestinsk flagga från...

Uppföljning av nuvarande zon- och biljettstruktur

Kollektivtrafiknämnden 2016-10-13 RESERVATION Ärende 100 Uppföljning av nuvarande zon- och biljettstruktur När Landstingsfullmäktige februari 2014 beslutade om ny biljettstruktur med endast en zon för 30 dagars periodkort så var förslaget från Vänsterpartiet att behålla ett särskilt periodkort för Uppsala kommun (zon 1). Vi föreslog vid detta tillfälle 550 kr för detta och 890 kr för länskortet. Grunden för vårt ställningstagande var att den höjning som blev för Uppsalabor från 525 kr till 790 kr för periodkortet skulle försvåra målsättningen att öka kollektivtrafikresandet. Resenärer utanför Uppsala fick en betydande sänkning av månadskostnaden för kortet, men denna sänkning finansierades helt via höjningen...

Frige Jeannette Escanilla och de andra 12 kvinnorna på Women’s boat to Gaza

Igår den 5 oktober bevittnande vi återigen att staten Israel inte respekterar internationella lagar då Women’s boat to Gaza blev bordad på internationellt vatten. På Women’s boat to Gaza fanns 13 kvinnor som seglat mot Gaza för att i solidaritet med sina palestinska systrar bryta den omänskliga och olagliga blockaden mot Gaza. Vänsterpartiet i Uppsala län stödjer Women’s boat to Gazas försök att bryta blockaden. Det är en aktion som skickar en signal av hopp till de palestinier som idag lever inspärrade på Gaza-remsan, som blivit känd som världens största fängelse. Aktionen sätter också fokus på Israels olagliga blockad mot...

Nej till Svealands län och landsting

Landstingsstyrelsen 2016-10-04 Ärende 241 REGIONAL INDELNING – TRE NYA LÄN Yrkande: att landstingsstyrelsen antar följande yttrande till Finansdepartementet Nej till Svealands län och landsting Landstingets sammanvägda bedömning av Indelningskommitténs förslag om att bilda ett nytt landsting i Svealands län är att det inte finns bärande skäl som talar för en sådan sammanslagning av de sex landstingen. Indelningskommittén har inte tillfört några nya eller övertygande skäl för att bildandet av ett nytt storlandsting leder till en förbättring för innevånarna i berörda landsting. Bärande i kommitténs resonemang är att större alltid är bättre och det viktigaste är en storlekssymmetri i förhållande till...

Vänsterpartiet Uppsala län söker vikarierande ombudsman med möjlighet till förlängning

Partidistriktet Vänsterpartiet Uppsala län omfattar åtta partiföreningar. Distriktets verksamhet samordnas från distriktsexpeditionen i Uppsala. Nu söker vi en vikarie till vår ombudsman som är tjänstledig. Arbetet innebär att vara ett organisatoriskt stöd till partiföreningarna och distriktet. Du arbetar i nära samarbete med distriktsstyrelsen och partidistriktets åtta lokalföreningar för att göra partiet organisatoriskt och politiskt starkare.   Arbetsuppgifter – Bereda ärenden åt distriktsstyrelsen och verkställande utskottet och skriva protokoll vid möten. – Vara redaktör för interntidning, nyhetsbrev, partidistriktets webbplats och Facebook-sida. – Utveckla verksamheten i distriktet, inklusive stödja och initiera verksamhet i distriktets partiföreningar. – Ansvara för regional och lokal mediebevakning...

Yekbun Alp deltar på PYD:s konferens i Bryssel

Yekbun Alp, internationellt ansvarig i Vänsterpartiet Uppsala läns distriktsstyrelse, kommer att delta på PYD:s (Demokratiska unionspartiet) åttonde konferens i Europa helgen 24-25 september. PYD har spelat en viktig roll för att skapa en bättre framtid i norra Syrien, en region hårt drabbad av kriget. Utmaning att skapa självstyrande, demokratiska och rättvisa samhällen i dessa regioner är enorm. Vänsterpartiet Uppsala län önskar er lycka till i kampen för frihet och demokrati.