Nyheter

Knivsta på besök i Riksdagen

statsministern-och-jonas_fotor

Den 12 oktober åkte fyra vänsterpartister från Knivsta till riksdagshuset i Stockholm på studiebesök och träffade riksdagsledamoten Emma Wallrup.

Väl på plats inne i riksdagen fick vi såväl en historisk som en kulturell rundvandring i riksdagshuset med intressanta samtal och möten under vår vandring. Något som vi alla starkt kände vart vi än gick var historiens vingslag, där Sveriges demokrati följde oss som en röd tråd under dagen. Efter att ha sett både första kammaren och andra kammaren och sedan få närvara under partiledardebatterna fick vi tydligt ta del av vår demokratis framväxt.
Genom att vi fick vara fysiskt närvarande i plenisalen så fick vi en bekräftelse på hur nära politiken vi faktiskt befann oss. När vi då befann oss i samma rum som våra folkvalda representanter så kunde vi känna hur nära vi var det verkliga beslutsfattandet samt hur man genom debatter faktiskt kan påverka besluten innan de fattas. Hur underbart är det inte att Sveriges folkvalda representanter får höras fritt och öppet får framföra sina åsikter, som förhoppningsvis även är sina väljares, utan att riskera repressalier så som fängelse eller värre?

Såsom en av oss uttryckte det: ”Det gör mig stolt över Sverige och glad över att jag får vara en del av det.”
Vidare var det även intressant att få se vilken stor arbetsplats riksdagen faktiskt är. Politikerna är enbart en del av flera olika yrkeskategorier som alla tillsammans jobbar för att Sveriges politiska maskineri i huvudstaden fungerar. Något som dessutom var oerhört trevligt och som vi alla uppskattade var att få sitta ner en stund och prata vardag och verklighet med Emma. Att få höra vad hon för närvarande arbetade med och hur hon såg på det framtida arbetet, det gav hopp!

Det är inte varje dag en riksdagsledamot bjuder in till ett besök vid Sveriges riksdag. Men när en sådan inbjudan väl kommer så tackar man givetvis ja! Kort sammanfattat var det en mycket inspirerande dag och det var mycket trevligt och givande att få ha Emma som vår värd under dagen. Vi som åkte var alla överens om att det hade varit intressant att besöka maktens högborg och gå i dess korridorer. Vi kommer gärna tillbaka och ser fram emot ytterligare tillfällen att få prata med fler vänsterpolitiker!

Helena, Petra, Yvonne och Christer

Skriv en kommentar