Nyheter

Frige Jeannette Escanilla och de andra 12 kvinnorna på Women’s boat to Gaza

Jeannette Escanilla Foto Niklas Almesjö, Uppsalafoto.se

Jeannette Escanilla Foto Niklas Almesjö, Uppsalafoto.se

Igår den 5 oktober bevittnande vi återigen att staten Israel inte respekterar internationella lagar då Women’s boat to Gaza blev bordad på internationellt vatten. På Women’s boat to Gaza fanns 13 kvinnor som seglat mot Gaza för att i solidaritet med sina palestinska systrar bryta den omänskliga och olagliga blockaden mot Gaza.

Vänsterpartiet i Uppsala län stödjer Women’s boat to Gazas försök att bryta blockaden. Det är en aktion som skickar en signal av hopp till de palestinier som idag lever inspärrade på Gaza-remsan, som blivit känd som världens största fängelse. Aktionen sätter också fokus på Israels olagliga blockad mot Gaza.

På Women’s boat to Gaza som igår blev bordad fanns Vänsterpartisten Jeanette Escanilla från Uppsala.

-Vi fördömer starkt bordningen av Women`s boat to Gaza.

-Vi kräver omedelbar frigivning av Jeanette Escanilla och de andra 12 kvinnorna.

-Vi kräver att Sveriges utrikesminister agerar mot Israels olagliga agerande.

 

Lars Thor, Distriktsordförande Vänsterpariet Uppsala Län

Yekbun Alp, Internationell ansvarig Vänsterpartiet Uppsala Län

 

———————————————————————————————————————

Till utrikesminister Margot Wallström,

När Sverige 30 oktober 2014 erkände staten Palestina blev palestinier och palestinavänner enormt glada, men erkännande förpliktigar. Sverige måste verka för att blockaden mot Gaza-remsan hävs och att Israels ockupation avvecklas. Women’s boat to Gaza hade just detta moraliska och humanistiska mål.

Igår, 5 oktober, bordade den israeliska staten Women’s boat to Gaza. De modiga kvinnorna ombord hade som mål att komma till Gaza för att i solidaritet med sina palestinska systrar bryta den omänskliga och olagliga blockaden.

På båten Women’s boat to Gaza fanns bland andra vänsterpartisten Jeanette Escanilla från Uppsala. Från Sverige fanns även Emma Ringqvist med på båten. Vänsterpartiet i Uppsala län är oroade över Jeanette Escanilla och övriga kvinnor som deltog på båten.

Israelisk militär har ännu en gång agerat i strid med internationell lag och genomfört en kidnappning på internationellt vatten. Sveriges utrikesminister har därför ett särskilt moraliskt ansvar att öppet och tydligt agera för att människorättskämparna på Women’s boat to Gaza omedelbart friges, men också för att den fruktansvärda blockaden mot Gaza-remsan hävs.

Lars Thor, distriktsordförande Vänsterpartiet Uppsala län

Yekbun Alp, Internationellt ansvarig Vänsterpartiet Uppsala län

 

 

Skriv en kommentar