Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Stoppa Erdogans förtryck i Turkiet

Vänsterpartiet i Uppsala län är djupt oroade över den odemokratiska utvecklingen i Turkiet. På senare tid har vi sett hur den Turkiska regeringen med Erdogan i spetsen arresterat det oppositionella HDPs ordförande, parlamentariker, folkvalda politiker, partimedlemmar, sympatisörer samt journalister. Vi har även sett rättegångar som saknar juridisk grund och dessa arresteringar är ett försök från Erdogan att sätta skräck i oppositionella och eliminera dem från den politiska arenan. Den kurdiska minoriteten utpekas av president Erdogan som en ”inre fiende”, för att samla stöd för sitt allt hårdare grepp om makten. 
 Den kommande folkomröstningen i vår handlar om att ta...

Viktigt att fortsätta samarbetet och handeln med Storbritannien

Folkomröstningen i Storbritannien har nu visat att britterna vill lämna EU. Det bör få konsekvenser både för Sveriges kontakter och relationer med Storbritannien och för det svenska medlemskapet i EU. – För oss är det är självklarhet att alla nu respekterar folkomröstningens resultat. Nu är det viktigt att Sverige och EU erbjuder Storbritannien ett nära och bra samarbete som gör att vi kan bevara frihandel, studentutbyte och rörlighet på arbetsmarknaden. Ett omförhandlat EES-avtal kan vara en modell. Men då måste avtalet bli mer jämställt och inte bygga på att EU dikterar villkoren. I det ingår redan Norge och Island. Det...

Frihandelsavtalet som sätter vinster framför demokrati

Frihandelsavtalet TTIP som förhandlas mellan EU och USA ser ut att bli en av de stora frågorna i EU-valet. Malin Björk, etta på Vänsterpartiets EU-lista, berättar mer. Vad handlar det här avtalet om? – EU och USA förhandlar om ett frihandelsavtal, det så kallade TTIP-avtalet. Som det ser ut nu kommer det att innehålla väldigt problematiska saker, bland annat det som i avtalet kallas för investeringsskydd. Det innebär att företag skulle kunna stämma stater om staterna ändrar lagar och regler så att vinsterna blir mindre än planerat. Vi måste se till att det inte blir verklighet. Vad skulle det innebära i...

Högern i EU röstar ner ytterligare en rapport om kvinnors rättigheter

Idag röstade Europaparlamentet ner ytterligare en rapport om jämställdhet. Efter omröstningen uppstod kaos i kammaren, med hurrarop och applåder. Det är andra gången på kort tid som parlamentet under kaosartade former röstat ner ett uttalande om kvinnors rättigheter. Fokus för rapporten var hur krisen och åtstramningarna påverkat kvinnors situation speciellt hårt. – Detta visar att högergruppen arbetar mot kvinnors rättigheter på alla fronter. Rätten till abort, rätten till ekonomisk självständighet, rätten till anständiga arbetsvillkor, rätten till pensioner att leva på, rätten till god hälso- och sjukvård. Det visar med all tydlighet att vad vi behöver är nya feministiska krafter från vänster i...