EU

Högern i EU röstar ner ytterligare en rapport om kvinnors rättigheter

Idag röstade Europaparlamentet ner ytterligare en rapport om jämställdhet. Efter omröstningen uppstod kaos i kammaren, med hurrarop och applåder. Det är andra gången på kort tid som parlamentet under kaosartade former röstat ner ett uttalande om kvinnors rättigheter. Fokus för rapporten var hur krisen och åtstramningarna påverkat kvinnors situation speciellt hårt.

– Detta visar att högergruppen arbetar mot kvinnors rättigheter på alla fronter. Rätten till abort, rätten till ekonomisk självständighet, rätten till anständiga arbetsvillkor, rätten till pensioner att leva på, rätten till god hälso- och sjukvård. Det visar med all tydlighet att vad vi behöver är nya feministiska krafter från vänster i Europaparlamentet. Det räcker nu, säger Malin Björk, förstanamn på Vänsterpartiets EU-lista

Rapporten var den årliga, mer övergripande, rapport om kvinnors rättigheter som brukar antas i samband med internationella kvinnodagen. Att den inte gick igenom har aldrig tidigare hänt.

– Detta är oerhört! Jag hoppas verkligen att våra svenska moderater och KD inte röstade med sin grupp i denna fråga. Vi ser tydligt att åtstramningar drabbar kvinnor hårdare, men högern är ointresserade, man vill inte ens erkänna fakta och applåderar till och med, säger Mikael Gustafsson, Europaparlamentariker (V)

Förslaget kunde förkastas då bl.a. flera i den gröna gruppen, dock inte de svenska, valde att avstå i slutomröstningen. Detta för att de inte fick bort en skrivning som erkänner prostitution som våld mot kvinnor. Röstsiffrorna var 298 emot, 289 för och 87 som avstod.

Mer information:

Malin Björk +32 474 95 04 60

Mikael Gustafsson +46 705 86 76 51

Pressekreterare Amanda Åhall +32 484 97 48 69

Skriv en kommentar