EU

Viktigt att fortsätta samarbetet och handeln med Storbritannien

Jonas S lång

Folkomröstningen i Storbritannien har nu visat att britterna vill lämna EU. Det bör få konsekvenser både för Sveriges kontakter och relationer med Storbritannien och för det svenska medlemskapet i EU.

– För oss är det är självklarhet att alla nu respekterar folkomröstningens resultat. Nu är det viktigt att Sverige och EU erbjuder Storbritannien ett nära och bra samarbete som gör att vi kan bevara frihandel, studentutbyte och rörlighet på arbetsmarknaden. Ett omförhandlat EES-avtal kan vara en modell. Men då måste avtalet bli mer jämställt och inte bygga på att EU dikterar villkoren. I det ingår redan Norge och Island. Det vore bra för vårt samarbete med Storbritannien och för det nordiska samarbetet, säger Jonas Sjöstedt.

När Storbritannien lämnar EU ändras EU i grunden. Det ger en unik möjlighet att göra något åt EUs stora brister och förhandla om villkoren för det svenska EU-medlemskapet.

– Vi vill skydda löntagarnas rättigheter och våra kollektivavtal så att inte arbetare från andra länder utnyttjas med sämre villkor. Vi vill ha lägre medlemsavgift och att jordbrukspolitiken ska skötas nationellt. Vi vill ha rätt att ha mer ambitiösa krav för miljö och skydd av folkhälsa. Vi vill ha ett riktigt undantag från Euron och EMU. Vi kräver att Stefan Löfven omedelbart sammankallar partiledarna för att diskutera hur vi kan ha ett nära samarbete med Storbritannien nu när de lämnar EU och för att omförhandla villkoren för det svenska EU-medlemskapet, säger Jonas Sjöstedt.

Vill Vänsterpartiet ha en ny folkomröstning om att Sverige ska lämna EU?

– Vänsterpartiet är emot Sveriges medlemskap i EU, därför agerar vi för att minska EUs makt över oss och för att förändra EU. Vi avvaktar med krav om en ny folkomröstning om medlemskapet tills vi vet mer om vilket samarbete Storbritannien kommer att få med EU och hur EU förändras. Det är en viktigt att veta förutsättningarna när vi i framtiden ska rösta om Sveriges medlemskap i unionen.

Läs även ett gemensamt uttalande från vänsterpartierna i norden här…

Skriv en kommentar