Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Vik. ombudsman till Vänsterpartiet Uppsala län

Photo by Eugene Chystiakov on Unsplash.
Vänsterpartiet Uppsala län söker en vikarierande ombudsman på 80% till 100% fram tills juni. Möjlighet till förlängning finns. Vi söker dig som är en doer, som vill arbeta med att stärka Vänsterpartiet Uppsala läns organisation och stärka socialismen och feminismen! Tjänsten Som ombudsman är du spindeln i nätet i Vänsterpartiet Uppsala län. Du är kontakten för medlemmarna till distriktet, stödjer distriktsstyrelsen i deras arbete och är med och anordnar större distriktsträffar så som distriktsårskonferens och region- och kommundagar. Därtill tillkommer arbetsuppgifter som att stödja medlemmar om de vill anordna utbildningar, partiföreningar i deras politiska gräsrotsarbete samt att stödja kassören i...

Vården behöver mer än applåder

Trött sköterska
Coronapandemin gör livet svårare, särskilt för välfärdsarbetare. Sjukvårdspersonalen bär ett tungt lass. Likaså de som jobbar inom hemtjänst och äldrevård, ofta med låga löner och osäkra anställningar. UL:s busschaufförer utsätts för smitta för att andra ska kunna komma till jobbet. Många tjänstemän jobbar extra, och inte alla har det så lätt när de arbetar hemma. Region Uppsalas sjukvårdsledning hanterade vårens utmaning väl, och vi hade i början på hösten ett bättre läge vad gäller uppskjuten vård än många andra regioner. Det är tack vare personalens insatser. Och det har inte varit utan pris. Många har  fått byta arbetsuppgifter och ta...

Utöka samtalsstödet under coronan

Samtalsstöd. People vector created by pch.vector - www.freepik.com
Coronasmittan har återigen slagit sitt grepp om vårt län, antalet smittade har ökat drastiskt och sjukvårdens personal arbetar långa arbetspass. Många har bytt arbetsuppgifter för att möta det enorma vårdbehovet, och det är inte ovanligt att personalen når taket för övertid och riskerar att bli utarbetade. Allt detta har naturligtvis påverkat den psykiska hälsan negativt. – Idag får visserligen personal som känner av psykiska besvär vända sig till företagshälsan, berättar Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet. Men det enda de får utan särskilt godkännande från närmaste chef är en enda träff med psykolog. Insatsen brukar bestå av tre träffar. . Vänsterpartiet har därför...

Straffa inte pensionärerna!

Buss 774
Idag röstade Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i Region Uppsala för att till 2021 höja priserna i kollektivtrafiken, och allra mest för pensionärer och ungdomar. Ett årskort för pensionärer som betalas via autogiro höjs med hela sju procent, långt över inflation. Vänsterpartiet var det enda parti som röstade för att inte höja några priser, och yrkade istället för att utreda möjligheten att införa ett årskort enligt den modell som staden Wien har, dvs motsvarande en tia om dagen vid betalning via månatligt autogiro. Det skulle innebära att ett årskort i Uppsala län skulle kosta 3650 kronor.– Övriga partier saknar visioner för kollektivtrafiken, säger Neil...

Stå upp för arbetare under pandemin!

Handelsanställd i livsmedelsaffär
Som Vänsterpartiets regionråd ser jag det som en del av mitt jobb att framhäva de som arbetar inom välfärden. De gör underverk men får ofta nedskärningar, hot om privatisering och låga löner som tack.  Just nu tänker jag särskilt på de som sliter med att ta hand om oss under coronapandemin. Undersköterskorna och sjuksköterskorna på intensivvården har ett helvete, rent ut sagt. De som jobbar inom hemtjänsten och äldrevården bär ett tungt lass för att skydda de mest utsatta, många gånger med låga löner och osäkra anställningar. UL:s busschaufförer utsätter sig dagligen för smitta för att andra ska kunna komma...