Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Säkra att klimatutsläppen minskas!

Photo by Zane Lee on Unsplash
Region Uppsalas klimatutsläpp ökade under år 2020. För att göra vår del för att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader behöver utsläppen istället sänkas årligen med 16 procent. När årsredovisningen behandlades på Regionfullmäktige idag, onsdag, yrkade Vänsterpartiet på att ge regionens styrelser och nämnder i uppdrag att säkerställa att utsläppen minskar år 2021. – Det finns ingenting i Region Uppsalas årsredovisning som tyder på att vi hanterar klimatkrisen som den akuta kris den faktiskt är. Om det hade varit ett ekonomiskt underskott hade man direkt försökt åtgärda det, säger Neil Ormerod, regionråd (V). Ett av skälen som anförs...

Ta hand om sjuka i långtidscovid!

Har primärvården rätt kompetens och resurser för att ta hand om sjuka i långtidscovid? Det vill Vänsterpartiet nu utreda för att säkra att långtidssjuka får rätt bemötande och vård. – Det är välkommet att Akademiska sjukhuset startar en avdelning för sjuka i Långtidscovid. Men för många långtidssjuka kommer vårdcentralen att vara den första kontakten med vården. Då gäller det att det finns rätt kompetens för att ta emot dem där, säger Birgitta Mogård, ledamot (V) i Vårdstyrelsen . Ungefär tio procent av alla som insjuknar i covid-19 beräknas få bestående symtom, så kallad långtidscovid. Sjukdomen kännetecknas av långvariga symtom som återkommande...

Bussförarna behöver arbetstrygghet!

Tidningsklipp om mohlins
Mögelskadade lokaler och otrygga anställningar – det blev resultatet för bussförarna efter upphandlingen. Vid nyår tog Mohlins Bussar AB från Ljusdal över delar av busslinjerna i Knivsta, Uppsala, Tierp och Östhammar, och dessutom skolbusstrafiken i fem av länets kommuner genom ett avtal med Region Uppsala. Avtalet löper på åtta och ett halvt år och är värt minst 1,1 miljarder kronor. Peter Mårtensson, regionchef på Mohlins bussar, förklarade att avtalet skulle skapa en ”trygghet och långsiktighet när det gäller anställningsförhållanden” för den personal de anställde. – Tyvärr fanns det inget i avtalet som sa att de skulle ta över befintlig personal...

Håll budget för klimatutsläppen

Hur väl vi lyckas med klimatomställningen under de närmaste åren är avgörande för planetens framtid. Region Uppsala har tagit flera viktiga steg på vägen. Men för att nå regionala klimatmål måste ambitionerna skruvas upp. År 2020 gick utvecklingen tvärtom åt fel håll och Region Uppsalas klimatpåverkan ökade med en procent. Parisavtalet, som Sverige förbundit sig att följa, innebär en målsättning att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det är ett åtagande som ställer höga krav och de nödvändiga utsläppsminskningarna behöver ske i linje med den bästa tillgängliga vetenskapen och baseras på principer av rättvisa. Ett strukturerat sätt är att...