Pressmeddelande

Vårdköerna fortsätter att växa

Creative Commons.

Akademiska sjukhuset. Foto: Creative Commons.

När landstingets budget för 2017 och planerna för 2018 och 2019 ska revideras på landstingsfullmäktige den 30 november och beredas i landstingsstyrelsen den 8 november, kan Vänsterpartiet konstatera att vårdköerna fortsätter att växa. Jämfört med för ett halvår sedan står ca 900 fler i kö för att få träffa en specialistläkare och ca 300 fler i kö för operation och behandling. Vänsterpartiet skrev redan för ett halvår sedan att budgeten för nästa år möjligen kan stabilisera vårdnivåerna på dagens nivå men klarar inte att korta köerna. Läget är nu värre även om verksamheterna får behålla en uppräkning på 3.1 procent trots att den av SKL beräknade kostnadsutvecklingen nu ligger på 2,6 procent. Det betyder att effektiviseringskravet på en procent har halverats.

– Vi behöver förstärka med vårdpersonal för att minska sårbarheten, för att förbättra arbetsförhållandena och för att kunna ge mer vård. Vi kan inte spara bort vårdköerna, säger Sören Bergqvist, landstingsråd för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet menar att frigjorda resurser genom effektiviseringar ska användas för mer vård och inte för att förbättra det finansiella resultatet. Vänsterpartiet vill också att Akademiska sjukhuset ska slippa spara 100 miljoner kronor nästa år.

– Det räcker inte med att hålla budget, det behövs mer resurser för mer vård. Vi ser ju hur köerna konstant växt sedan 2010 medan främst Akademiska sjukhuset försökt spara men ändå gått med stora underskott. Det är dags att vända trenden, säger Sofia Rogozinska, ersättare i landstingsstyrelsen.

Vänsterpartiet står fast vid kravet på en ny zonindelning där Uppsalas kransorter ska ingå i zon 1 och att priset för ett periodkort inom zon 1 ska sänkas till 550 kr. En nyligen gjord utredning visar att kollektivtrafikresandet till och från Storvreta har minskat med 10 procent efter den nya zonindelningen och höjda taxor. Förslaget beräknas kosta ca 25 miljoner kronor.

Vänsterpartiets reviderade budgetförslag för 2017-2019 hittar du här, v-budget-2017-2019-reviderad-nov. Förändringar från budgetförslaget i juni är markerade med gult.

 

För mer information kontakta:

Sören Bergqvist, landstingsråd och ledamot i landstingsstyrelsen

Mobil 070-3587578, e-post [email protected]

Skriv en kommentar