Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Vänsterpartiets alternativ till ”Preliminär plan och budget för 2012-14” i landstinget

Vi är starkt kritiska till den pågående privatiseringen av allt fler delar inom vården. Detta gynnar inte patienterna, inte heller skattebetalarna: Tillgängligheten inom primärvården har inte ökat, innehållet och kvaliteten i vården har inte förbättrats. Skattepengar för vård går nu till vinster i riskkapitalbolag, ofta placerade i skatteparadis. – I vårt alternativa budgetförslag lyfter vi fram nödvändigheten av att förebygga ohälsa och satsa på första linjens sjukvård (primärvård, närvård ) – Som särskilt viktiga områden att förstärka ser vi barn- och ungdomars hälsa och att motverka den psykiska ohälsan. – Kollektivtrafiken måste öka, fler tågstopp behövs och taxorna ska hållas...

Vita rika män blir ännu rikare

Kent Wernes föredrag i måndag hade rubriken “Vem tjänar på privatiseringar?” och föga överraskande i och för sig så fanns det antal svenska medelålders män som dragit vinstlotter. Jag som trodde att jag visste en del, blev också överraskad av hur utstuderat det är att avsiktligt dränera den offentliga sektorn på en säker avkastning. Maud Olofssons ivriga kvinnliga bävrar som startar egna företag har kanske funnits till en del, men den största delen av omsorgs och vårdverksamhet har inordnats i de breda kapitalistiska läsningar som tar över med marknadsdynamikens egen inneboende kraft. Inom skolsektorn är det fortfarande en viss mångfald...

Vem tjänar Erik Weiman?

Fredagen den 8 april 2011 invigde Medicinsk Röntgen AB sin verksamhet i Samariterhemmets lokaler här i Uppsala. Lokalerna hyrs via landstinget i andra hand eftersom Diakonistiftelsen äger fastigheten. I övrigt finns inga kopplingar och inga avtal med landstinget. Däremot finns ett förslag från landstinget att upphandla öppenvårdsröntgen via ramavtal med leverantörer. En god gissning är att detta är riggat för att Medicinsk Röntgen AB ska få landstinget som kund. Det anmärkningsvärda är att på invigningen deltog Erik Weiman (M), landstingsstyrelsens ordförande, med tal och bandklippning! Varför? Vad fanns det för skäl för Erik W delta som invigare av en privat...

Inga vårdpengar till riskkapitalister, uttalande.

INGA VÅRDPENGAR TILL RISKKAPITALISTER! Vänsterpartiet i Uppsala län anser att den privatisering och marknadsanpassning av sjukvården som nu genomförs, gynnar de friska/sällansjuka på bekostnad av dem med stora eller långvariga behov. Detta strider uppenbarligen mot Hälso- och sjukvårdslagen. Den fria etableringsrätten för privata vårdgivare och de utförsäljningar som borgarna genomför bidrar också till att skattepengar avsedda för vård, går till riskkapitalbolag med säte i skatteparadis och vars enda syfte är att tjäna mer pengar. Vänsterpartiet kräver; att landstinget i Uppsala län stoppar all vidare utförsäljning av vårdcentraler eller annan vårdverksamhet, att landstinget snarast möjligt återtar de tre vårdcentraler som Carema...

Välfärd riskkapitalets nya guldgruva

Gustav Möller, den tidigare socialdemokratiske socialministern, myntade som bekant uttrycket: ”Varje fel använd skattekrona är en stöld från folket” – ett citat som fortfarande är i högsta grad aktuell inte minst mot bakgrund av hur privata bolag i välfärdssektorn nu täljer guld med pennkniv med hjälp av skattemedel och olika typer av skatteplanering/skatteflykt/skattefusk.  Eller som Svenska Dagbladet igår skrev på sin första sida: Välfärd riskkapitalets nya guldgruva. Mot bakgrund av denna utveckling har Vänsterpartiet nyligen startat en kampanj för världens bästa sjukvård och presenterat en rapport med namnet Vårda varje skattekrona – man kan säga i Möllersk anda. Det är ju...

Lokalt tillagad mat är bäst

Tillsammans med S och MP har Vänsterpartiet i landstinget lagt en motion om att återöppna köket vid Enköpings lasarett. Köket stängdes våren 2010 och maten tas nu från Västerås. Det har nu visat sig inte bli som billigt som borgarna utlovade och det har varit många synpunkter på matens kvalitet. Vi ser maten som en viktig del av vården, och lokalt producerat är även bra för klimatet! På länken nedan kan du få hela motionen: Motion_Enkopings_kok

Ohly pratar med nya medlemmar

Ikväll har nya medlemmar från distriktet kommit för att få en alldeles egen stund med Vänsterpartiets ordförande Ohly. Ohly inledde med att tala om aktuella politiska frågor och medlemmarna får tillfälle till sina egna frågeställningar.  De fick också bekanta sig med distriktets ordförande Maria Fregidou-Malama och Uppsalas ordförande Emma Wallrup, ordförande i Knivsta och distriktstyrelsens ledamot Christer Johansson och Elisabet Rosengren, ds-ledamot från Tierp samt ombudsman Seppo Laine. Under kvällen passade Gun Johansson Öhrnell på att räcka över blommor och kort med uppmuntran och ett tack för väl utfört arbete. Uppdatering: Här finns ett filmklipp från tillfället. http://www.facebook.com/reqs.php?fcode=3db82aca6&f=100002271596745#!/video/video.php?v=164902180232540&comments

Webbsida för EU flyttar till .eu

Vänsterpartiets EU-hemsida flyttar nu till en ny domän: www.vansterpartiet.eu Allt material från den gamla domänen kommer att finnas kvar – mer än elva års sammanhängande berättelse om EU och Vänsterpartiets politik i EU. På den sidan kan du beställa en prenumeration på Vänsterpartiet EU-nyhetsbrev, så kan du följa vad som händer i EU från vänsterperspektiv.